vrijdag 16 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Planning & Control Cyclus Software - IJsselgemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wheelset Profile Lathe NedTrain R&O Haarlem - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding multifunctionals voor SKO Flevoland en Veluwe - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, Flevoland NL230,...
Lees verder

Inhuur Flexibel Personeel Werk en Inkomen - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Temperatuur monitoring - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud straalinstallaties - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Stichting Gemeentemuseum Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Planmatig onderhoud boombeheer en EPR bestrijding 2019-2026 - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software voor virtueel oefenen - Politieacademie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Ingenieursdiensten - N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

A3.587 Vervangen stalen val c.a. Churchillbrug t.b.v. de Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering Stichting ROC Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Interventie Cardiologie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Stichting ROC Summa College - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software voor energiebeheer - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ballon katheters en indeflators - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Indeflators en kits - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvoering E-Herkenningsdiensten DICTU - Ministerie van Economische Zaken, Dienst ICT Uitvoering
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Koopstromenonderzoek Limburg 2019 (KSOL2019) - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Accountantdiensten - NV SRO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gunningen 2019-3 Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

"Open House" Beschermd wonen vanaf 2019_toetredingsmoment juli 2019 - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen...
Lees verder

ICT hardware werkplekken, netwerk en server & storage - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw gemaal de Poel (V2) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kade Offshore Center Maasvlakte 2 - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Kade RWG fase 2 - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Gunningsysteem Ingenieursdiensten en Onderzoeken (GSI&O) - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

P-1004682 - Levering Valbeveiligingsystemen F-35 te Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf koelvloeistof - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktoriƫntatie Onderzoek naar Woningbouwprojecten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Analyse van...
Lees verder

Preferred Suppliers 'Elektrotechnische werkzaamheden' - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Market consultation for the purchase of a state-of-the-art ultra-high resolution ion storage mass spectrometer for infrared laser spectroscopy - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Massaspectrometers
Lees verder

Jongerenconsulent - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Buurt- en Kindcentrum Paulus Passart - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kindcentrum de Horizon - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

DAS ICT kantoor hardware & accessoires - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Servers & SAN-storage - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering VDI Servers gemeente Hardenberg - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding ecologische grasbegrazing - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Grootkeukens - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitvaarten van Gemeentewege - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kantoorpost - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vormgeving: "Effectiviteit door creativiteit" - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Systeem voor waarderen Belastingsamenwerking West-Brabant - Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

CONTRACTWIJZIGING Zwolle - Levering treinbeveiligingsmaterialen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integraal Stationswerk - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Conservering BO-2 Holland - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2019 | Plaats van...
Lees verder

Europese aanbesteding Elektriciteit & Gas t.b.v. Inkoopcollectief elektriciteit en gas - Stichting Bibliotheek Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en onderhoud trapliften - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder