woensdag 14 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie levering Consoleboten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Boten voor bijzondere...
Lees verder

1-W-08913-19: Rioolvervanging Architectenbuurt Samuel Esmeijerplein (F1) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meubilair De pijler & De Margriet (Stichting BOOR) - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Parkeerrechtensysteem Coöperatie ParkeerService Amersfoort U.A. - Coöperatie ParkeerService UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging Warmte-kracht koppeling - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Tijdelijke huisvestingsvoorzieningen basisonderwijs - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voertuig ICT (hardware) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

14.2019 projectmanager waterkwaliteit - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Crisishulp in Friesland - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitzendkrachten - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hoogspecialistische Jeugdhulp in Friesland - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning Gemeente Heerenveen 2019 - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2018 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126,...
Lees verder

Realisatie MFA Hapert - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selectie installatietechnisch bouwteampartner - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloemen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Avres - Inzet bedrijfsarts - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Selectie bouwkundig bouwteampartner - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Noodverlichting en brandblusmiddelen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Jeugdgezondheidszorg 2020 - Dienst Gezondheid & Jeugd
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Burgerzaken Applicatie voor de gemeente Amersfoort - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Request for Consultation (NS) - Train Simulators - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Market consultation for Commercial Red Air Support - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Raamovereenkomst F54 B20 Biobrandstof - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifoton Microscoop (MPM) Systeem - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Erkenningsregeling Asfalt en Civiel 2019-2023 - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: |...
Lees verder

"het plaatsen van offline advertentie-uitingen" ten behoeve van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Justid 10500011708 Informatieanalist/ontwerper - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146582: IJsbestrijding vaarwegen IJsselmeer - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

CO2 laser t.b.v. KNO - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Chirurgische laser
Lees verder

Levering en installatie zonne-energiesystemen op 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Marktconsultatie ten behoeve van het welzijnswerk gemeente De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem voor diensten Human Resource Management - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Realisatie BBV Gouda 2019 K-006017 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Luggage Lockers Railway Stations - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Representatieve bedrijfskleding - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Integratie meldkamerprocessen t.b.v. realisatie nieuwe meldkamer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dordtpas - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Persoonlijke Verzorging Justitiabelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van Wmo Hulpmiddelen - Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Fiscale handhaving - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Projectmeubilair RUG 2019 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Front End Engineering (FEED) Services for Nuclear Health Centre GMP Production Building - Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van water en afvoeren van afvalwater - Stichting Bevolkingsonderzoek Oost
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2...
Lees verder

Aankondiging van een wijziging Buitenring Parkstad Limburg - Provincie Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van verkeersviaduct
Lees verder

EA Levering van abonnementen in gedrukte en digitale vorm - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Dienstkleding" - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Kleding Inname- en Uitgifte Automaat" - KIA/ KUA - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Oproep tot mededinging Europese aanbesteding Postbezorging - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Post- en...
Lees verder

MARKTSELECTIEPROCEDURE PARK DE TWEE HEUVELS - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-09-2019...
Lees verder

Brandverzekering Gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Inkoopdienstverlening - Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A3.618.2019.A Architectenselectie combinatiegebouw binnenzwembad-ijshal De Vliet Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Conservering BO-6 Louise-Marie - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats...
Lees verder

Raamovereenkomst Laboratoriumkleding ten behoeve van de RIVM, Belastingdienst, NFI en RWS - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Conservering BO-6 v Amstel - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2018 | Plaats van...
Lees verder

Leermanagement Systeem Reclassering - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

1-L-18872-19: Levering van één (1) compleet elektrisch voertuig voor de inzameling van ondergrondse afvalcontainers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder