zaterdag 10 augustus 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Mutatie contract (data- & telefonie werkplekaansluitingen) - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding jeugdhulp Zeeland 2020-2023 (Open House) - Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding jeugdhulp Zeeland 2020-2023 - Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Baggeronderhoud - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Psychologische en Medische keuring in het kader van de Wet Lokaal Spoor - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Raamovereenkomst Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. evenementen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud Openbare Verlichting Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Instituut Fysieke Veiligheid Elektriciteit en Aardgas 2020-2022 met optiejaren 2023-2025 - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie 'huur en bediening van decontaminatie-wc-en handwasunits' - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inkomensconsulent - beheer 6 FTE - Cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Warmedrankenautomaten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42...
Lees verder

Eindejaarsgeschenk 2019 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VTH Applicatie Gemeenten Beemster-Purmerend, Edam-Volendam en Waterland - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Hardware en aanverwante dienstverlening - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Doorontwikkeling KR8 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

16.014 Herstel kadeconstructies Het Dok 3e fase - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Warme drankenautomaten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Digitaliseren schatkistbankieren - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Kook-en eetgerei - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Essentaksterfte Delfzijl - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

Accijnszegels - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leaseauto's sociale recherche gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamwerkcontract Inhuur Isoleerders - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Digitaliseren schatkistbankieren - Ministerie van Financien
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Marktconsultatie Renovatie ASP200 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E-Welfare IV-Dienstverlening - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

A3.591 Inzet beroepsverkeersregelaars gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Portofoons ARC3 - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

10800000404 JustID Geautomatiseerd test specialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vakspecialist Bodem (2FTE), vanaf augustus 2019 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexpool Trajectbegeleider Schuldenaanpak - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitalisering Bouwdossiers - Gemeente Dronten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

GÉANT Inventory System Tender 2019 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GÉANT Inventory System - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Burgerzaken applicatie BVEB - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-08-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder