dinsdag 9 juli 2019

Windparken op land vragen meer tijd, maar leveren meer op

VNO-NCW
Windparken op land vragen meer tijd, maar leveren meer op
Windparken op land vragen meer tijd dan gepland, maar leveren wel meer duurzame energie. Milieu & ruimte
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Consumentenprijzen hoger
Consumentengoederen en -diensten waren in juni 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. Economie & onderwijs
Lees verder

45 regio's krijgen miljoenen voor vmbo-techniekonderwijs
Om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen krijgen 45 regio's in totaal ruim 231 miljoen euro. Dat is bijna 16.000 euro per leerling. Economie & onderwijs
Lees verder

Mensen met beperking aannemen wordt eenvoudiger
Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Economie & onderwijs
Lees verder

Kabinet zet eerste stap in bescherming telecomnetwerken en 5G
Leveranciers van diensten en producten in de kritieke onderdelen van het telecomnetwerk krijgen extra hoge eisen waar hun producten en diensten aan moeten voldoen. Bedrijfsleven
Lees verder

Internetconsultatie over wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES
De Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb), de Wet volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet vrom BES) en de Wet financi├źn openbare lichamen BES (Wet fin Bes) worden gewijzigd. Milieu & ruimte
Lees verder

Internetconsultatie over implementatie roetfiltertest met deeltjesteller
Het ministerie van Infrastructuur bereidt een wijziging voor om een test voor controle van roetfilters mogelijk te maken. Milieu & ruimte
Lees verder

Duurzaamheidsinitiatieven omzetten naar regelgeving
Breed gedragen maatschappelijke duurzaamheidsinitiatieven kunnen binnenkort worden vertaald in regelgeving. Milieu & ruimte
Lees verder

Meststoffenwet wijzigt vanwege nitraatrichtlijn
De Meststoffenwet wordt gewijzigd vanwege de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Milieu & ruimte
Lees verder

Tweede Kamer neemt Aanvullingswet natuur Omgevingswet aan
De Tweede kamer heeft op 4 juli de Aanvullingswet natuur Omgevingswet aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming (Wnb) in de Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Tweede Kamer neemt Aanvullingswet geluid Omgevingswet aan
De Tweede Kamer heeft op 2 juli de Aanvullingswet geluid omgevingswet aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat de regelgeving voor geluid dat afkomstig is van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen wordt ingevoerd in de Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Internetconsultatie Wetsvoorstel aanpassing vergunningstelsel aardwarmte
Om aardwarmte op te sporen en te winnen komt er een eigen vergunningenregime, uitgaande van een toewijzing van een zoekgebied, een startvergunning en een vervolgvergunning. Milieu & ruimte
Lees verder

Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg
Onder strikte voorwaarden mag op de openbare weg getest worden met zelfrijdende auto's. Milieu & ruimte
Lees verder

Ruim 22.000 rapportages informatieplicht ingediend
Tot en met 1 juli jongstleden hebben 22.407 bedrijfsvestigingen laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Milieu & ruimte
Lees verder

Slachtoffer waarschuwt voor gijzelingssoftware
Hoewel ondernemers verschillende voorzorgsmaatregelen nemen om hun bedrijf veilig te houden tegen cyberaanvallen, kan het toch gebeuren dat op een onbewaakt moment hun systemen worden geïnfecteerd en bestanden versleuteld worden door gijzelingssoftware (ransomeware). Bedrijfsleven
Lees verder