vrijdag 12 juli 2019

Tom van Aken, CEO Avantium: “De eerste zijn heeft heel veel voordelen”

Tom van Aken, CEO Avantium: "De eerste zijn heeft heel veel voordelen"
Chemisch technologiebedrijf Avantium wil met PEF, een duurzaam alternatief voor PET-plastic, de duurzame transitie versnellen. Met PEF is geen aardolie meer nodig om plastic te maken. Avantium is daarin niet de enige; ook op andere plekken in de...
Lees verder

Van het aardgas af: duurzamere stadswarmte met houtsnippers
De provincie Utrecht heeft zijn eerste warmte-installatie die op biomassa in plaats van gas draait. Met de nieuwe BioWarmte Installatie Lage Weide worden volgens Eneco 52.000 huishoudens duurzamer en betaalbaar verwarmd. Afnemer woningcorporatie...
Lees verder

Circulair is trending. Maar hoe krijg je de keten in beweging?
Het inzamelen van materialen voor hergebruik en recycling is een van de uitdagingen van de circulaire economie. Hoe krijg je als leverancier je ketenpartners zover dat zij hun materialen weer bij jou inleveren? Pallet Return System – onderdeel van...
Lees verder

Green Leader Jan Jonker: 'We zijn de zonnebloemweidefase voorbij'
Hoogleraar duurzaam ondernemen Jan Jonker ontwikkelt nieuwe businessmodellen voor een circulaire economie waarin duurzame waardecreatie centraal staat. Hij moet niks hebben van ivoren torentjes en werkt het liefst samen met bedrijven. "Echte...
Lees verder

De financiële sector committeert zich aan het Klimaatakkoord: "Afhaken is geen optie"
Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders gaan actief de CO2-uitstoot van hun investeringen en beleggingen naar beneden brengen. Daarmee wil de financiële sector een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het...
Lees verder

Aquathermie: water als warmtebron
Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen, is een warmtetransitie nodig. Deze transitie betekent dat fossiele verwarmingsbronnen worden vervangen door duurzame alternatieven. Eén van die alternatieven is warmtewinning uit water: aquathermie. Wat...
Lees verder

Energiebesparing in het mkb: 'De wil is er, maar de kennis ontbreekt'
Negen van de tien mkb-ondernemers heeft één of meerdere verduurzamingsmaatregelen getroffen, maar te weinig ondernemers zijn op de hoogte van de informatieplicht energiebesparing die sinds 1 juli van kracht is. Dat stelt Essent naar aanleiding van...
Lees verder