donderdag 11 juli 2019

SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober

SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober
zonneenergie - thumb

Op 10 juli 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over de uitgangspunten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) najaar 2019. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar.

Lees verder

Save the date: Gulf Business Dialogue 2019

Bent u ondernemer met interesse in de zakelijke kansen in de Golfregio? Kom op 27 september naar Den Haag voor de Gulf Business Dialogue 2019.

Bent u op zoek naar informatie over relevante marktontwikkelingen, plannen omtrent de Nederlandse deelname aan de wereldtentoonstelling EXPO2020 Dubai én ervaringen van collega-ondernemers? Dan staat u vast positief tegenover een middag vol kennisdeling over zakendoen in deze dynamische regio.

Lees verder

Save the date: Nationale Bodemtop 2019

In 2030 willen we dat alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. Heeft u goede ideeën over hoe we dit kunnen doen? Praat erover mee tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september 2019.

Programma
Minister Carola Schouten doet de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. We bespreken onderwerpen zoals verdienmodellen, innovaties en dataverzameling. Daarnaast bekijken we landbouwbodems vanuit het oogpunt van boeren, ketenpartijen en de wetenschap. U kunt ook meedoen aan interessante workshops over duurzaam bodembeheer.

Lees verder

Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie
Duingebied Hollandse Kust

Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren - op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Lees verder

Internetconsultaties glastuinbouw- en varkenssector
Vrouw bezig op laptop

Bent u glastuinbouwer of varkenshouder? Dan willen wij graag uw mening horen.

Lees verder