dinsdag 9 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Dynamische Aankoopsysteem voor inhuuropdracht personeel voor gemeente Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Marktconsultatie Stand-Alone metingen waterkwantiteit en -kwaliteit oppervlaktewater (DIG-10900) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Stand-Alone metingen waterkwantiteit en -kwaliteit oppervlaktewater (DIG-10900) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Incasso diensten - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

KPU vervangen BMI/OI in V31, V31B, V31C en V31G en aanbrengen Koeling in V31B te Soesterberg" van het Rijksvastgoedbedrijf. - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2019...
Lees verder

EA Accountantsdiensten - Senzer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

RidderkerkPas - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Amsterdam - Realisatie onderbouw emplacement Westhaven - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-07-2019...
Lees verder

Bouwteamovereenkomst inzake Nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie [UCP] - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2019...
Lees verder

Aanschaf dienstvoertuigen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervangen integrale Kassa/Service managed, Food & Beverage oplossing - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag voor Veenendaal en omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Interim-manager Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

ICT-Beheer PO - Stichting Primair Onderwijs De Liemers
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Industriële Gassen - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Postdiensten Businesspost West-Brabant WVS-groep - WVS-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Diagnostische Cardiologie - Elektrofysiologie (ablatiekatheters) - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beroepscampus Middelharnis (Nieuwbouw ZUID) - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-01-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Toezichthouder (ver)bouw Investeringsplan MECC Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nationaal openbare procedure voor Cateringdienstverlening - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Veiligheidscultuurmeting voor Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Advies inzake...
Lees verder

Zaaksysteem gemeente Soest - gemeente Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31126162: het ontwerpen en uitvoeren van Oeverwerken Brabantse en Limburgse kanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2019-0377 Levering retrofitoplossingen openbare verlichting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Telefonie - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur Financieel Controller - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Evaluatie van samenwerking in regionale IC-netwerken na het verschijnen van de kwaliteitstandaard - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

ERP vervanging - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Inzameling, transport en verwerking KGA - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Op-, overslag, transport en verwerking van OPK - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting Pantar Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Interim Teamleider Uitvoering - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie aanschaf patiëntsimulatoren S&SLAB - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Opleidingssimulatoren
Lees verder

Vervanging ERP-landschap en aanverwante diensten Vrije Universiteit Amsterdam - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Raads Informatie Systeem - Gemeente Hillegom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding – Brandstoffen gemeente Assen 2019 - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131 |...
Lees verder

SIE voertuig (Snelle Interventie Eenheid) - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

N.V. Nederlandse Gasunie: Europese Aanbesteding Construction All Risk -> Nieuwbouw Stikstoffabriek (correctie eerdere publicatie) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bezorgen reisdocumenten en rijbewijzen - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Multifunctionals - SKO De Streek - R.K. Basisschool de Hussel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Raamovereenkomst Integrale Technische Adviesdiensten (ITA) - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening door ingenieurs
Lees verder

Electrotechnische installaties voor het ministerie van Buitenlandse Zaken - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

WiFi as a Service VRZHZ - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk - Gemeente Heerhugowaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Schoonmaakdienstverlening met Best Value Aanpak - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: | CPV: Schoonmaken van kantoren
Lees verder

Aanbesteding Datawarehouse en GISViewer - Werkorganisatie gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw NEF in Dokkum Aannemer bouwteam - Werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Grondverkoop Stadswerven Wervenpark Oost Vlek E Dordrecht - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Zuid-Holland...
Lees verder

E-dienstauto's voor zakelijke ritten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie EDC Saas-oplossing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Stents Vaatchirurgie - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding gemeente Stichtse Vecht - mobiele devices omgeving - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BI.2018.506 Applicatiebeheer - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding voor de uitvoering van doelgroepenvervoer t.b.v. Omnibuzz - Omnibuzz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Haakarmvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren hoofdrioleringen - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-05-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur personeel - Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Redvoertuigen Veiligheidsregio Hollands Midden - kantoor Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Autoladders
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, ambulante begeleiding & ambulante begeleiding maatschappelijke opvang - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, Beschermd Wonen en Thuiswonen+ - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, dagbesteding - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Drenthe...
Lees verder

Reinigen en inspecteren kolken - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding sociaal domein, schoon en leefbaar huis - Gemeente Assen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Uitbesteden Infrastructuurdiensten en SIEM/SOC diensten ten behoeve van Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure vervanging financieel systeem - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Circulair onderhoud en circulaire aanvulling kantoorinrichting (meubilair) - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Selectie dienstverlener voor onlinediensten en -producten Omroep Brabant - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

ITSM-FMIS - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrated Library System - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA - Leiderschapsprogramma - N.V. Eneco Beheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en implementatie van en onderhoud aan een gevalideerde Totaaloplossing voor de SCID-screening ten behoeve van meerdere laboratoria - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur handhavers, casemanagers en bouwinspecteurs - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme en koude dranken voorzieningen gemeente Hardenberg (Rapid Circular Contracting) - Gemeente Ommen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Drankenautomaat
Lees verder

Europese aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2015 - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Medior Medewerker Minicompetities Inhuur GGI-Veilig - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Persoonlijke Gezondheidsomgeving - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding leermiddelen - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud openbare verlichting - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Duikgassen tbv DMO/DBB - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder