zaterdag 6 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Digitale Reclame op metrostations - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Vervanging Financieel Systeem WDODelta - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor financiële...
Lees verder

Verhuisdiensten 2019-2023 - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Sterke Lekdijk - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-13688-19: Leverancier van couverteermachines - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Project Geopark Coöperatie (Interreg VA) Deelproject Gebiedsfilm. - Stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Accountantsdiensten 2019 e.v. - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

CE onderzoek kavels Schiphol Trade Park - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de inzameling van afval en grondstoffen en bijkomende afvalbeheertaken - Gemeente Rucphen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst eerstelijns storingsopvolging en kleine opdrachten aan gebouwen van Defensie in de regio Leeuwarden - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Brandverzekering Technische Universiteit Eindhoven - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Loopbaanbegeleiding en outplacement - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Asfaltonderhoud Gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

AI 2018-0406 Zelf-service toegangssysteem Fietsenstallingen Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-10-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Leaseauto's sociale recherche gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Afroepcontract inzake het leveren en monteren van dubbellaagse fietsparkeersystemen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vaste & Mobiele Telefonie - Stichting CJG Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie automatisering RNA/DNA isolatie - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installatie van...
Lees verder

Deel 2 Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e periode april tot en met juni 2019 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e periode april tot en met juni 2019 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Beheer Openbare Ruimte (BOR) systeem Gemeente Moerdijk - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10100030173 - BD/NCSC - Adviseur IT Quality Assurance - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Geophysical Survey at the Wind Farm Zone Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Intern Slibtransport (DIG-10514) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Datacenter infrastructuur en aanverwante dienstverlening - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering aangepaste auto's en bussen obv Full Operational Lease - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SBIR - Circulaire innovaties snelgroeiende steden Ghana, Ivoorkust, Jordanië, Libanon, Marokko, Nigeria en Senegal - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur ict-specialisten - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Preventief en correctief installatietechnisch onderhoud Geusseltbad ten behoeve van gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gooi & Vechtstreek - Levering elektriciteit 2020 en 2021 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteit
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Technisch Wetenschappelijke personeels- en adviesdiensten TU/e periode april tot en met juni 2019 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gooi & Vechtstreek - Levering aardgas 2020 en 2021 - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aardgas
Lees verder

Integraal beheersysteem openbare ruimte - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337...
Lees verder

Reconstructie Haven Boven Hardinxveld - Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en onderhoud van AED's - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding betreffende nieuwbouw en onderhoud van milieumeetcontainers - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervanging kade Prinsessewal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Request for Information (RFI) om deel van toekomstige genderspecifieke (subsidie-)instrumenten Female Leadership Program & Women Peace and Security inclusief Peace and Security for All (PS4A) te beheren. - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Financieel systeem - Gemeente Montferland - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Grondonderzoek voor de 1e beoordeling, trajecten 47-1, 48-2, 48-3, 49-1, 50-2, 51-1 - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Venuslaan Groot Onderhoud" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

AT/2019/11: Marktconsultatie vervanging viaduct Hoog Burel A1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Hosting, Technisch beheer en onderhoud iStandaarden - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Actieve netwerkcomponenten NTN (voor het NAFIN) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ingenieurs- en adviesdiensten - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Jurist Omgevingsrecht, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker 1 fte, afdeling beheer - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Digitalisering Bouwdossiers - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Koppelnet Publieke Sector (KPS) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ondersteuning communicatiemanager Wunderline - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Open House procedure Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Mededingingsprocedure met onderhandeling Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe 2020-2028 - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor levering van ICT Hardware t.b.v. Stichting Prodas - Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Design, manufacture, delivery and assembly of various Hotcell lines NRG - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland...
Lees verder

LCAD platform - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Inhuur flexwerkers - GBLT -2019 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en plaatsing bebording fietsknooppuntennetwerk - Recreatieschap Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en Onderhoud gebouwen - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

VNG Overheidswerkplek licenties en Windows server 2019 datacenter licenties - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Asset Investment Planning & Asset Performance Management - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Medior Procesmanager GGI-Veilig - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Continuous monitoring Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Uitrukkleding Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder