vrijdag 5 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Offerteaanvraag Europese openbare aanbesteding Preventieve en/of curatieve werkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen en civieltechnische installaties - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

Medische begeleiding bij repatriëring tbv de Dienst Terugkeer en Vertrek - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wagenpark lease - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanschaf Financieel en HRM systeem - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen 2020-2025 - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

125153 NU ROC WB - V-003 - Inhuur Schoolmaatschappelijk werkers - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering NOx-monitoren ten behoeve van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit c.a. - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AT-2018-09 : Marktconsultatie getij Grevelingen variant Getijdencentrale Brouwersdam - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consultant Oracle EBS t.b.v. Project Vastgoed - BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Flexkrachten - Gemeente Loppersum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

2019 - 2023 Onderhoud civiele constructies - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

elektriciteit t.b.v. testfase Cobrakabel - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

108000000235 JustID Business Intelligence Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Pilot incidentele schoonmaak - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk Contact Center Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Gemeente Loppersum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

marktconsultatie preventief en correctief onderhoud mini- en rioolgemalen in de gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten boekjaar 2020-2023 - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Drenthe NL133 |...
Lees verder

Station Groningen - Herstel Perronkappen Fase A - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, installatie, bedrijfsklaar instellen en onderhoud van twee couverteermachines inclusief bijbehorende software - Immigratie- en Naturalisatiedienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud gemalen binnen de gemeente Landgraaf - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijkspakket Basisaccommodatie 2 waterinstallaties - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

CONTRACTWIJZIGING Ede - Engineering - backoffice en uitvoeringsbegeleiding tbv realisatie OV-knoop - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur aanbestedingsadviseurs - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Provincie Noord-Holland - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2018-0285 Werven Nieuw West nieuwbouw kantoorfunctie - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA WGA-Eigenrisicodragerverzekering ROC de Leijgraaf - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT-Sourcing AFM 2019 - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Promotieproducten Stichting Wellant 2019 - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Informatie analist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Kwantitatief analist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verhuisdiensten gemeente Apeldoorn raamovereenkomst 2019 e.v. - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elastomeerpompen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WGA ERD verzekeringen SCOH - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.17 2019 Levering zakken gemeente Oegstgeest en gemeente Zoeterwoude - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT-infrastructuur- en beheerdiensten - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meedoen in de stad, met ondersteuning op maat - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Senior Systeembeheerder - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Aurora spectrale flow cytometer - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

beheer en onderhoud mechanische riolering - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beheer van...
Lees verder

Forensisch Netwerk Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Multi Utility Rijnmond en Zeeland - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure: | CPV: Drinkwaterleidingen
Lees verder

Marktconsultatie Stand-Alone metingen waterkwantiteit en -kwaliteit oppervlaktewater (DIG-10900) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31149413: Het adviseren bij de ontwikkeling van een nieuw innovatief verlichtingsconcept voor (snel)wegen en objecten - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Inhuur Tester - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31086074, Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stadsafsluiting Centrum Heerlen en Heerlerheide - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteamovereenkomst inzake Nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie [UCP] - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Advisering en levering hardware gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering elektrische spindelsleutel - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Dienstverlening vastgoed onderhoud - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Revisietekenwerk E&W installaties - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie en het uitvoeren van verlichtingsprojecten in de gemeenten Dongen en Loon op Zand - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidsbestrijding SED-organisatie - SED Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321 | Procedure:...
Lees verder

MARKTSELECTIEPROCEDURE PARK DE TWEE HEUVELS - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31151414 Marktinformatiedag KLZ 2020-2021 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst bouwteam vervanging 17 bruggen 2019-2023 - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 | Procedure:...
Lees verder

Inspectie, reparatie en levering binnensport toestellen - Sportbedrijf Rotterdam B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting...
Lees verder

Wagenparkbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Landelijk - Eisenbibliotheek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Regional Water Security Study in Myanmar (RWSS) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie herbouw sportcomplex De Beeck - Gemeente Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving...
Lees verder

Winkelcentrum De Clomp - Rialto Zeist B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EUOA aanschaf rollpackers/roll-overs - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

15063 - Verbouwing OM Haarlem - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-11-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Depot Collecties Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor drukwerk - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Markinformatiebijeenkomst Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

4-D-09324-19: Elektrotechnisch en hydraulisch onderhoud bruggen, tunnels, fonteinen en sluizen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Leidraad voor de selectie van een Innovatiepartner - Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding "Belegde broodjes" - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Smeermiddelen - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Infratransport - Brabant Water NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EA Arbodienstverlening - Landstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Levering wagenpark - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Roltrappen t.b.v. verbouwing Centre Cereamique - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Liften t.b.v. verbouwing Centre Cereamique - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 05-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder