woensdag 3 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Vervanging openbare verlichting - Gemeente Heemstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Haarlem NL324 |...
Lees verder

Billboards gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Baanwerkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

UTP 16508860 Junior ICT Beheerder - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding iPads: Almere College - Almere College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Overig maaionderhoud 2019 - 2021 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Onderhoud luchtbehandeling & WTB installaties - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Print-, mail-, couverteer-, verzend- en archiveringswerkzaamheden belastingcorrespondentie - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie IWR2019|VoIP-centrales - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding inzameling gft- en restafval en inzameling en verwerking van de bron-gescheiden deelstromen - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Support, onderhoud en levering ICT-infrastructuur - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoolzwemvervoer - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 |...
Lees verder

Aurora spectral flow cytometry instrument - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Landelijk - ProRail Wissel Monitoring (PWM) - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Directiesecretaresse - cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Payroll dienstverlening - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wijzigingencoördinator - Verlenging Hoekse Lijn WIS, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onafhankelijke Vocht- en Schimmelexpert - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bouwadvies
Lees verder

Bezoeker Verwijs Systeem (BVS) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Conserveringswerkzaamheden - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Communicatieadviseur (Bodemsanering), cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering bedrijfswagens voor de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Arnhem/Nijmegen NL226 |...
Lees verder

Levering Bulkchemicaliën - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud van Microsoft licenties - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A3.593.2018 Verbouwing Stadskantoor LEVEL t.b.v de Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Meesleepbeveiliging deuren S3M4 - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

Private partner aanleg en onderhoud openbare ruimte 'Deurne Doet 't' - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10100031476 DGSenB Programmaplanner USB - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inhuur / Detachering Business Analist - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visumdienstverlening buitenlandse dienstreizen - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst levering Toga´s - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme Drankenapparatuur - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Verwerving Software en Bijbehorende Diensten Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Doorlichting IV organisatie - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteam vernieuwbouw RSG Lingecollege HAVO/VWO - Gemeente Tiel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-07-2019...
Lees verder

Onderhoud watergangen en oevers watergangen in Capelle aan den IJssel - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Bouwteampartner/-aannemer Nieuwbouw Nieuwbouw Weener XL - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur / Detachering senior manager projectbeheersing - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider regionale samenwerking Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang, cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Natuurvriendelijke oevers Rotte - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

StudentenApp - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Transporteren en verwerken van drijfvuil - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Coolsingel uitneembare middengeleiders - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vergelijkingsmicroscoop VisionX - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Viviani, ICT Hardware - Viviani
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

Europese aanbesteding Postdiensten - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "applicatie t.b.v. de financiële administratie" - Gemeente Epe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Vervanging ICT voorzieningen: gemeente Boxmeer - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

ICT-oplossing Energie Management Systeem - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Ingenieursdiensten fase 5 en 6 Programma Hoogfrequent Spoor Boxtel - Gemeente Boxtel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

accountantsdiensten gemeente Meerssen - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst levering ICT-Hardware SCOL - Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Delivery and maintenance of a Digital Asset Management and Preservation System (DAMPS) - Koninklijke Bibliotheek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CSG Liudger, Busvervoer - CSG Liudger
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-04-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 |...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur derden t.b.v. CVO-Rotterdam - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Glasbewassing en gevelreiniging Erasmus MC - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31126162: het ontwerpen en uitvoeren van Oeverwerken Brabantse en Limburgse kanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-02-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding Onderhoud klimaatinstallaties en ventilaties en afzuigsystemen - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding bureaustoelen gemeente Oss (2) - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren, bechippen, uitzetten en innemen van minicontainers - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie i-Governancetool - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies over computeraudit en...
Lees verder

Levering van diesel - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421 | Procedure:...
Lees verder

C-trap 2 - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Ondergrondse perscontainers - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Taxatiediensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werktuigbouwkundig onderhoud gebouwen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie doelgroepen bereikbaarheidsmonitor - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitvoeren van marktonderzoek
Lees verder

Audiovisuele middelen - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

ICT-Dienstverlening Kompas - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam vernieuwbouw RSG Lingecollege HAVO/VWO - Gemeente Tiel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-07-2019...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening. - Reclassering Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder