dinsdag 2 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Zaaknummer 31078863: het ontwerpen en uitvoeren project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-10-2013 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Digitale Ondersteuning proces BeroepsPraktijkVorming (SaaS BPV) - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Specialistische wondzorg: vacuüm therapie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MFP's en losse printers - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Stichting Markland College - Markland College Oudenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Leveren, implementeren en onderhouden van een geïntegreerd Elektronische Leeromgeving en Leerling Administratiesysteem - Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost-Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering bomen en planten - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering plavuizen voor buitengebruik - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 2020 - 2024 - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Representatief vervoer - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor levering van medische laboratoriumdiensten en aanverwante diensteverlening - GGD West-Brabant
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Verwerken en vermarkten van oud papier en karton Gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

juridische advies- en vertegenwoordigingsdiensten - gemeente Westland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Huishoudelijke ondersteuning regio Lekstroom - Gemeente Houten
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Facilitair - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure: | CPV: Schoonmaak- en...
Lees verder

Brandstoffen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-02-2018 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, Utrecht NL310,...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Beekdaelen - Gemeente Beekdaelen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst voor kantoorartikelen 2019-2023 - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nijmegen - Onderhoud Rioolgemalen en Fonteinen 2020 - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemeentelijke Publicaties - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktorientatie Capacity building on Tourisme development in Sao Vicente and Santo Antao, Cabo Verde - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(Brand)beveiliging, ontruiming en EHBO Kerstmarkt Gemeentegrot Valkenburg - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Marktconsultatie Meubilair ROC Nijmegen - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Post - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

(Brand)beveiliging, ontruiming en EHBO Kerstmarkt Gemeentegrot Valkenburg - Gemeente Valkenburg aan de Geul
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg...
Lees verder

Uitbesteden Infrastructuurdiensten en SIEM/SOC diensten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Duurzame elektriciteit VNG 2020-2023 (met 4 optiejaren) - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

31146260: instandhouden, monitoren en informeren over de toestand van E&W/IA areaal objecten Brabantse en Midden Limburgse kanalen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-10-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Arbodienstverlening (incl bedrijfsarts) en Bedrijfsmaatschappelijk werker - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cloud platform voor apps en websites - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Marktconsultatie Verbouw en verduurzaming MFA 17.000 m2 (Onderwijs en Sport) (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31109415: Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Doorlopende bouwverzekering voor civieltechnische werken - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Raambestek Onderhoud elementenverhardingen en dichtstraten sleuven - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Huishoudelijke zorg 1 en 2 op basis van het "openhousemodel" - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Bodemonderzoek speelplekken - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reconstructie Weiver en Middel te Westzaan - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering Waterschap De Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud gebouw en gebouwgebonden installaties - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren van afzetcontainers aan Cyclus N.V. - Cyclus N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering Klepelgazonmaaiers met cabine - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Beheer, onderhoud en hosting Laaddienstverlening - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Prior notice for future contract XBID testing services - TenneT TSO
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: |...
Lees verder

Plaatsen, beheren, onderhouden en hosten van laaddienstverlening - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leveren Propaangas - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31086074, Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10500011346 Justid Software tester obv detavast-constructie - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Milieukundige bodemdiensten - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Verwerving van Standaardprogrammatuur en Gerelateerde diensten - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Levering en onderhoud van bedrijfsvoertuigen - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren van MS Licenties - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 |...
Lees verder

Ombouw van de patrouillevaartuigen naar een hybride voortstuwingssysteem met uitlaatgassen nabehandeling - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0348 Meten verkeersbelasting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Vervanging trekkende en getrokken voertuigen Witte Vloot batch 2 en 3 - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AI 2018-0379 Levering openbare verlichting Busstation Noord - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0632 Levering Berkenrijsbezems - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Renovatie / verbouw school Johannes Fontanus College (Barneveld) - Perceel 1 (bouwk. werken) en 2 (installaties) - Johannes Fontanus College
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie / verbouw school Johannes Fontanus College (Barneveld) - Perceel 3 (ontwerp) - Johannes Fontanus College
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 |...
Lees verder

Aanbesteding Arbodienstverlening - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Brokerdienstverlening Inhuur flexibel personeel - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Huisvestingsprojectmanagentdiensten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder

ICT Beheer - Stichting Scala, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen bijzonder onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Europese Aanbesteding Collectieve zorgverzekering leden WENB - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Formele Volwasseneneducatie NOB - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

openbare EU- aanbesteding raamovereenkomst levering ICT- werkplekapparatuur en aanverwante dienstverlening - Shared Service Center DeSom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Netwerkbeheerder - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Plug-in electric North Sea Canal ferry boats - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Veerboten
Lees verder

Preferred suppliers projectmanagement bouw - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulair onderhoud en circulaire aanvulling kantoorinrichting (meubilair) - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

accountantsdiensten gemeente Meerssen - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Softwarebroker - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding veegmachine - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

EA Levering bedrijfswagens - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder