zaterdag 13 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Contractor New Terminal Schiphol - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Deelname inhuurdesk WerkeninNoordoostBrabant.nl - Gemeentehuis Landerd
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-08-2017 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Arbo-diensteverlening - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Reconstructie Verbindingsweg - Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf Spectrum CE systeem - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud wegen Hoeksche Waard en IJsselmonde 2019-2023 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzamelen en verwerken Oud Papier en Karton (OPK) - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0208 Revitalisering parkeergarages Hoptille en Haardstee - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-07-2019...
Lees verder

Medewerker Gegevensbeheer 12 maanden - Cluster DV - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Landmeten - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het leveren van rijinstructeurs - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor audiovisuele middelen in twee percelen - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzet Technisch Manager voor het project Reconstructie N213 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Track en Trace oplossing inzake Smart Hospital - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en opvolgingssoftware...
Lees verder

Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma's - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering van brandstoffen t.b.v. RD Maasland en RWM Afval & Reiniging - Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-04-2019 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL...
Lees verder

Wmo hulpmiddelen gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Continuering onderhoud en update functionaliteit Assima cloning technologie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Concessie horeca HAL12 Zevenaar - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Realisatie BBV Dordrecht 2020 K-006610 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaak (met optioneel sanitaire verbruiksmaterialen) voor Stichting Librijn Openbaar Onderwijs - Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Juridisch Adviseur Handhaving - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie stadsbouwmeester (welstand) gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assurance services - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inkoop meetapparatuur inclusief onderhoud samenwerkende waterschappen - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering aardgas 2020 - 2022 (inclusief optiejaren 2023 tot en met 2025) - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tenderprocedure voor de ontwikkeling Woontoren Homeruslaan in Almere - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding Archeologisch onderzoek Deelkampen 2 - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13, Zuidoost-Drenthe NL132 |...
Lees verder

Bibliotheekmeubilair en signing - stichting de Bibliotheek Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting Hotelschool Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker RBZ - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktonderzoek Dierenasiel gemeente Ede - Gemeente Ede
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzorging...
Lees verder

Renovatie Campus Den Haag - Hotelschool The Hague
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken Alliander - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Watertankwagens - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verhuisdiensten - Ministerie van Defensie - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Externe arts inzet t.b.v. beoordeling medisch dossier rijgeschiktheid - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Project "Pilot Ophoging Landbouwgronden" - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: Delfzijl en omgeving NL112 | Procedure:...
Lees verder

EA Specialistische inhuur - GBLT - 2019 - Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Medewerker Oracle servicedesk - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie allergie- en auto-immuun diagnostiek - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Cateringservices - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting OVO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Servicepunt Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VTH Applicatie Gemeenten Beemster-Purmerend, Edam-Volendam en Waterland - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

125251 NU OPO IJmond - Schoonmaakdiensten De Pleiaden - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

125290 NU OPO IJmond - Schoonmaakdiensten De Zevenhoeven - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Accountantsdienstverlening - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur uitzendkrachten & payrolling - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

End User Hardware - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vooraankondiging niet in concurrentie aanbesteden van Gezins en Jongeren coaches - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Sociale diensten
Lees verder

Terreinonderhoud - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Marktoriƫntatie Coƶrdinatie natuur- en milieueducatie binnen de gemeente Alkmaar - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

Het leveren en reviseren van gladheidsbestrijdingsmaterieel - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Europese aanbesteding accountantsdiensten gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422...
Lees verder

Kantoor Automatisering - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Het leveren van een combi - kolkenzuiger - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Market Consultation - EU-303 Substations / Marktconsultatie - EU-303 Stations - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reparatie- en onderhoudsdiensten
Lees verder

Eerstelijns diensten klantcontactcentrum - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Business Consultant Werkdomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Marktconsultatie voor hematologie analysestraat - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 12-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder