vrijdag 12 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Uitgebreide Gevarenverzekering ROCvA - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

AVG beheer systeem - Regio Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Audit Services Tender 2019 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van de Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Het HU breed leveren van werkplekken en hardware met bijbehorende dienstverlening - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

High Pressure Hoses (4 till 16 inch and max 80 bar(g)) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mini-Competitie Afdelingsmanager Sociaal Domein Meerinzicht - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Kleinschalig asfaltonderhoud 2019-2022 - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Licenties Microsoft - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Consulent schuldhulpverlening (2/8) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Consulent schuldhulpverlening (3/8) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Mini-competitie Klantmanager Sociaal domein (Meerinzicht) - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding dienstverlening levering Uitzendkrachten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie vier oppervlaktewater gemalen (Contract 4) (DIG-10364) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding elektrische voertuigen gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe...
Lees verder

Contractmanager/ directievoerder UAV (1) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Levering elektra en gas aan 3 drinkwaterbedrijven - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

levering elektra aan 3 waterbedrijven - N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Interim manager Jongerenacademie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Bomenonderhoud - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Online Leeromgeving - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Zonnestroominstallaties (Zon-PV) op Stations - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Meetapparatuur grondwaterstanden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HR systeem - Stichting BVE Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Waterfront fase 3 te Harderwijk Ontwikkelingscompetitie deelgebied 1 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inzamelen en vermarkten oud papier en karton - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Financieel softwarepakket opnieuw - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Keuren en onderhouden repressief materieel en materiaal Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enterprise Output Management Solution (EOMS) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Payrolling de Betho - De Betho
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Schadeherstel Diamant-groep - Diamant-groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering en onderhoud van een Watertransportsyteem (WTS500) ten behoeve van de Veiligheidsregio IJsselland - Veiligheidsregio IJsselland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

multifunctionals en printers - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA schoonmaak en glasbewassing vereniging Vechstreek en Venen - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m juni 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering gemeentelijke eigendommen 2019 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Aanschaf en onderhoud Dubbelkoloms Freesmachine - GVB Infra B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering gemeentelijke eigendommen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

121431 Afmelding gunningen t/m juni 2019 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Slimme wegkant camera's door toepassing Video Analytics - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

NHL Stenden EA Software Packaging - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Financieel systeem - Gemeentehuis Dalfsen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor financiële...
Lees verder

Junior functioneel beheerder ECM - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Installatiematerialen - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering Kraan- Kippervoertuig - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Geregistreerde inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeenten Hardenberg en Ommen - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND...
Lees verder

EA schoonmaak voor Stichting Fluvium (met optioneel sanitaire verbruiksmaterialen) - Stichting Fluvium; Stichting voor openbaar basisonderwijs Geldermalsen-Neerijnen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SCADA automatisering Waterschap Vallei en Veluwe - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Woningaanpassingen voor de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Kantoorautomatisering Omroep Gelderland 2019-2022 - Omroep Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie en aanbesteding OV-concessie Gooi en Vechtstreek - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Textielinzameling en verwerking regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatie en serviceverlening van Microsoft Dynamics 365 ten behoeve van Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meteren-Boxtel - PHS diverse conditionerende onderzoeken - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-03-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten NS - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31127077 Aanleg N33 Marktdialoog - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groningen NL11 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ASG - Warme drankenvoorziening - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bloedgasapparatuur incl. alle benodigdheden AMC-VUmc - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Groot Onderhoud N343 en N738 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Civieltechnische en...
Lees verder

Market consultation technology driven solutions and analysis software for maintenance inspections - NS Groep N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mini- en Rolcontainers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

122317 NU ROC WB - U-006 - Inhuur Programmamanager agenda beroepsonderwijs - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concurrentiegerichte dialoog design & build nieuwbouw MFO II - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2019...
Lees verder

Contractovername - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ondergrondse perscontainers - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA E-HRM pakket - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Schoonmaakdiensten RTV Rijnmond - Stichting Regionale Omroep Rotterdam-Rijnmond en Omgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brede handhaving en parkeerbeheer gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Levering medicinale cannabis van farmaceutische en constante kwaliteit 2019 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder