donderdag 11 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Werkbelevingsonderzoek - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

WMO Geclusterd wonen - Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging ICT Infrastructuur - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 |...
Lees verder

Achterladers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Regio Zuid - Bestrating en keerwanden station Eygelshoven en Chevremont - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verbouw Oostduinlaan 50 's-Gravenhage - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Raamovereenkomst Risicoanalyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

WFRL-11-12612 Levering brandstoffen bulk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwantitatief, longitudinaal onderzoek Child & Robot - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Consultation Cloud radar combined with microwave radiometer - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Demontage treinstellen & Montage vloeren VIRMm2/3 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

MC-12426-19: Marktconsultatie Nieuwbouw basisschool Het Open Venster - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie en het uitvoeren van verlichtingsprojecten in de gemeenten Dongen en Loon op Zand - Gemeente Dongen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding verwerking restafval gemeente Noordenveld - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2014 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Het verwerken van groente-, fruit- en tuinafval gemeente Noordenveld - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-11-2013 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Prestatiebestek straatreiniging en onkruidbeheer op verharding 2016/2017 - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Drenthe NL131...
Lees verder

Kunstkerstbomen en Kerstdecoraties - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst oeververdediging Singel te Woerden - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Aerial Surveys Defensie Pijpleidingtracés - Ministerie van Defensie - Defensie Pijpleiding Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting centrumhaven Dinteloord - Gemeente Steenbergen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Warme dranken automaten en Ingrediënten Gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 |...
Lees verder

Wasserijdiensten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werkplekapparatuur en aanverwante dienstverlening - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Parkeerautomaten - RID De Liemers namens de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de uitvoering van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding raamovereenkomst trapliften gemeente Kampen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud gebouwgebonden installaties - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aannemersselectie Nieuwbouw IKC IJsselmonde - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening Opspoor: Openbaar Primair Onderwijs in de regio Waterland - Stichting openbaar primair en speciaal onderwijs Purmerend
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-05612-19: Raamovereenkomst reinigen en inspecteren van collecteurriolen in de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Food & non food - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Payroll dienstverlening, uitzenden, detacheren en brokerdienstverlening - Werkom Diensten B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Mutatiedetectie - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakonderhoud Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam - Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur business analist - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud Flatrack Water Containersystemen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Echografie - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbsteding leermiddelen De Berkenschutse - Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Openbare aanbesteding centrumplan Didam - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

10800000235 Justid Business Consultant - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitbreiding parkeerplaatsen James Cookweg Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reconstructie Kleiweg-Uitweg - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur IV specialisten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties en Projectmanagement - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

15374 - Grond- Terrein en rioleringswerkzaamheden PI Krimpen aan den IJssel te Krimpen aan den IJssel - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding Accountantsdiensten - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TMC Buitenlandse dienstreizen Universiteit Leiden - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gemeenten Regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding Inhuur uitzendkrachten t/m schaal 8 - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Werving en Selectiebureaus t.b.v. Stichting Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding sociaal specifieke dienstverlening - inloopvoorziening GGZ voor de H3 (gemeenten Delft, Midden-Delfland en Westland) - Gemeente Delft
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en...
Lees verder