woensdag 10 juli 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Vervanging kade Prinsessewal - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2019...
Lees verder

Marktconsultatie Accountantsdienstverlening - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Cateringdiensten Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Waterschap De Dommel - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Medische Panel PC's - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding telefonische bereikbaarheidsoplossing tbv Lentiz onderwijsgroep - Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inzameling en verwerking Glas - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging aanlandingen Veren locatie IJplein en Distelweg - GVB Veren B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329...
Lees verder

Fietstunnel rotonde 2 Vathorst - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-07-2019...
Lees verder

Europese Aanbesteding Collectieve zorgverzekering leden WENB - Alliander N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Percutane aortakleppen (TAVI) - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Arrestantenzorg - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaak- en glasbewassingsdiensten - Stichting Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

VP080.19502-3 Parkeerlanschap Quackstrand - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

VP080.19502-4 Zandsuppletie Quackstrand - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Web archiving services (Ea0074) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Brandverzekering gemeentelijke eigendommen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Grond-, en oeverwerken vaarroute Ezumazijl - Oostmahorn - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie "De beste digitale publieke werkplek voor Rotterdam" - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoorautomatiseringssoftware
Lees verder

Nationale niet-openbare aanbesteding bouwteam Hessenpoort, Nieuwleusenerdijk-Paderbornstraat e.o. - gemeente Zwolle - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerken poststromen Kadaster - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake MR contrastinjectoren - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT Hardware NoorderBasis - VGPO Noorderbasis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Regio NoordOost - BBV Gelre 2019 D-002785, R-3SUN08, D003014 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw De Wegwijzer - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2019...
Lees verder

Nieuwe kassa's VSA - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitvoering Survey Integratie Migranten 2020 - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Mobiliteitstrajecten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuizen van personeel
Lees verder

Raamovereenkomst Applicatiediensten Domein Gegevensuitwisseling ten behoeve van Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Condensation cascade skid (PDU PyPo) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

Pyrolysis reactor (PDU Pyrena) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van Noord-Holland NL321...
Lees verder

levering van elektrische brancardsystemen inclusief totaalonderhoud en aanverwante dienstverlening - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ABG 107 uitvoeren van Geluidsmetingen op deklagen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inleen Manager Projectbeheersing - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

A08.11.2019 Onderhoud VRI's - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Mobiele Commando Unit (MCU) - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Landelijk - Afscherming laagspanningscomponenten - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering WorkFlowManagement systeem ten behoeve van Risicobeheersing - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Lobby en stakeholdermanagement - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA WGA-Eigenrisicodragerverzekering ROC de Leijgraaf - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Concurrentiegerichte Dialoog 'Control-tower container wegvervoer' - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 2 Viewer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud openbaar groen, gemeente Apeldoorn, 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opleidingen hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop smalspoor trekkers - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Avri - printers - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vervoer schoolzwemmen en schooltuinen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-08472-19: Weg- en Rioolvervanging Bongweg Zuid e.o. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS NHL Stenden EA Inhuur personeel en adviesdiensten - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leveren, implementeren, onderhouden en ontwikkelen van de Planning & Control software - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31150222: Reparatiewerkzaamheden vermoeiingsscheuren stalen bruggen 2020-2022 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Lassen
Lees verder

Europese aanbesteding VMWare - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Beleidsadviseur (1FTE) vanaf augustus 2019 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WGA erd verzekering Almeerse Scholen Groep (ASG) - Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding H10 Crisisinterventieteam - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden - H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND...
Lees verder

Sanering tuinen diffuus lood Zaanstad - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zaanstreek NL325 | Procedure:...
Lees verder

WGA Eigenrisicodrager Verzekering - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hardware ISNV - Gemeente Nunspeet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beoordeling van financieel-economische en technologische expertise bij internationale regelingen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

125895 NU Summa - Projectcoördinator - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Taxatiediensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

gemeente Berkelland - EU aanbesteding schoonmaakdienstverlening - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schulddienstverlening gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Studenten Informatie Systeem (SIS) - Radiant lerarenopleidingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Betty Blocks Licentie - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-07-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325,...
Lees verder