dinsdag 9 juli 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over het kabinetsbeleid van de Nederlandse defensie-industrie

Antwoorden op Kamervragen over het kabinetsbeleid van de Nederlandse defensie-industrie
Ministers Blok, Kaag, Bijleveld en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over het kabinetsbeleid van de Nederlandse defensie-industrie
Lees verder

Kamervragen over het kabinetsbeleid van de Nederlandse defensie-industrie
Ministers Blok, Kaag, Bijleveld en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over het kabinetsbeleid van de Nederlandse defensie-industrie
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage Retailagenda
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over voortgangsrapportage Retailagenda.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie Staatstoezicht op de Mijnen van het Meet- en Regelprotocol Gaswinning Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de evaluatie staatstoezicht op de mijnen van het meet- en regelprotocol Gaswinning Groningen.
Lees verder

Kamerbrief over Tijdelijke Wet Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op advies landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade
Minister Wiebes reageert op het advies 'Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade en Schadeprotocol Gaswinning uit Kleine Velden op land' van de Technische commissie bodembeweging.
Lees verder

Uitstelbrief over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied
Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamervragen over het aantrekken van personeel door startups
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het aantrekken van personeel door startups.
Lees verder

Kamerbrief over Toetsingskader risicoregelingen: garantie EZK aan BNG en CEB ten behoeve van leningen aan Qredits
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de invulling van het Toetsingskader risicoregelingen: garantie EZK aan BNG en CEB ten behoeve van leningen aan Qredits.
Lees verder