maandag 8 juli 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Google de Android-licentie voor Huawei...

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Google de Android-licentie voor Huawei intrekt
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van SP over het bericht dat Google de Android-licentie voor Huawei intrekt.
Lees verder

Antwoorden op Kamerbrieven over het bericht 'Zonnepanelen in Den Haag blijken stoorzender en moeten uit tijdens bezoek Ivanka Trump'
Minister Wiebes beantwoordt de Kamervragen over het bericht 'Zonnepanelen in Den Haag blijken stoorzender en moeten uit tijdens bezoek Ivanka Trump'.
Lees verder

Kamerbrief over jaarverslag en Slotwet Economische Zaken en Klimaat
Minister Wiebes geeft aan de Tweede Kamer zijn schriftelijke reactie naar aanleiding van wetgevingsoverleg van 12 juni 2019 over jaarverslag en Slotwet Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Kamerbrief over ontwikkeling van de emissie van broeikasgassen tussen 1990 en 2030
Minister Wiebes stuurt Tweede Kamer een brief over ontwikkeling van de emissie van broeikasgassen tussen 1990 en 2030.
Lees verder

Beantwoording vragen over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot.
Lees verder

Kamerbrief over kabinetsreactie op onderzoek over socialiseren afsluitkosten gasaansluiting
Minister Wiebes stuurt Tweede Kamer een kabinetsreactie op het onderzoek over socialiseren afsluitkosten gasaansluiting.
Lees verder

Antwoorden op kamerbrieven over verzoek afschrift van reactie op brief SportDrenthe
Minister Wiebes stuurt een afschriftbrief aan de Tweede Kamer betreft zijn reactie op de brief van SportDrenthe.
Lees verder

Kamerbrief voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt Tweede Kamer de voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda 2019.
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie
Minister Wiebes presenteert mede namens minister Grapperhaus en staatssecretaris Knops de voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
Lees verder