donderdag 4 juli 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

Kamerbrief over Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord.
Lees verder

Kamerbrief over Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit wijziging aanbestedingsbesluit in verband met wijziging gids proportionaliteit. Eenzelfde brief is ook verzonden aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering Stuwmeerregeling
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van de Stuwmeerregeling.
Lees verder

Kamerbrief over het Verslag Telecomraad 7 juni 2019
Staatssecretaris Keijzer biedt het verslag van de Telecomraad 7 juni 2019 aan de Tweede Kamer aan.
Lees verder

Kamerbrief Techniekpact: extra inzet op Hybride docenten & Leven Lang Ontwikkelen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over Techniekpact: extra inzet op Hybride docenten & Leven Lang Ontwikkelen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over problemen door krimpend frequentiespectrum
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over problemen door krimpend frequentiespectrum.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht KPN legt initiatief voor glasvezel in Beemster lam
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van de Kamerleden over het bericht 'KPN legt initiatief voor glasvezel in Beemster lam'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over glasvezel
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt de Kamervragen over de berichten over glasvezel.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het ontnemen van toegang van Huawei tot Google-software door de Verenigde Staten
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het ontnemen van toegang van Huawei tot Google-software door de Verenigde Staten.
Lees verder