woensdag 3 juli 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kamerbrief over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de inzet vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op dit terrein.
Lees verder

Kamerbrief over monitor betaaltermijnen overheid 2018
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de monitor Betaaltermijnen overheid 2018.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over 'de massale kap van de Nederlandse bossen'
Minister Schouten (LNV) beantwoordt mede namens minister Wiebes (EZK) vragen van het Kamerlid Baudet (Forum voor Democratie) over 'de massale kap van de Nederlandse bossen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Chinese webgigant AliExpress in strijd met Europese regels'.
Lees verder

Kamerbrief over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord
Minister Wiebes meldt dat de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en de verslagen van het overkoepelend Klimaatberaad openbaar zijn gemaakt op de website klimaatakkoord.nl. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Antwoorden van Kamervragen over het overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 4 en 5 juli 2019
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt de vragen over het overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 4 en 5 juli 2019 aan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Uitvoering moties met betrekking tot de aanpak van de bovengrondse gevolgen van de gaswinning in Groningen
Lees verder

Kamerbrief over gaswinning Groningen en gevolgen daarvan
Minister Wiebes (EZK) biedt de Tweede Kamer het halfjaarlijkse rapport van het CBS aan over de ontwikkelingen op de woningmarkt in het Groningse aardbevingsgebied.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten
Minister Wiebes (EZK) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten over de gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten
Lees verder