donderdag 11 juli 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over het verslag Energieraad 25 juni 2019

Kamerbrief over het verslag Energieraad 25 juni 2019
Minister Wiebes biedt het verslag over de energieraad van 25 juni 2019 aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over afhandeling mijnbouwschade na dertig jaar
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de afhandeling mijnbouwschade na dertig jaar.
Lees verder

Kamerbrief over openstelling SDE+ najaarsronde 2019
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de openstelling SDE+ najaarsronde 2019.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang validatieonderzoek seismische metingen Groningen door Staatstoezicht op de Mijnen
Minister Wiebes en staatssecretaris van Veldhoven informeren de Tweede Kamer over de voortgang validatieonderzoek seismische metingen Groningen door Staatstoezicht op de Mijnen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt de Kamervragen over gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij mkb-financiering.
Lees verder

Kamerbrief over Voortgangsrapportage MKB-actieplan 2019
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage MKB-actieplan 2019.
Lees verder

Kamerbrief over monitoringrapportage 2018 Convenant 10 Petajoule energiebesparing gebouwde omgeving
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over monitoringrapportage 2018 Convenant 10 Petajoule energiebesparing gebouwde omgeving.
Lees verder

Kamerbrief over Uitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de uitslag van de tender windenergie op zee voor de kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het betalen van invoerrechten en btw aan de deur
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het betalen van invoerrechten en btw aan de deur.
Lees verder