dinsdag 2 juli 2019

Conjunctuurinformatie: Economie groeit met 0,5 procent

VNO-NCW
Conjunctuurinformatie: Economie groeit met 0,5 procent
De economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal werd gepubliceerd. Economie & onderwijs
Lees verder

Aanbesteding Nederlands paviljoen EXPO2020 in Dubai gestart
Het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) hebben de tender gepubliceerd voor de exploitatie van het Nederlands paviljoen op de Dubai EXPO 2020. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Uitkeringsbedragen stijgen vanaf 1 juli
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Ook worden de minimumjeugdlonen herzien. Sociale zaken
Lees verder

Meten van besmette slimme apparaten verhoogt digitale veiligheid
Het aantal apparaten dat met internet verbonden is (het internet der dingen), groeit snel. Om ondernemers en consumenten hiervan optimaal te laten gebruikmaken, is het essentieel dat deze producten veilig zijn. Bedrijfsleven
Lees verder

Meer keuzevrijheid bij pensionering door opname deel van pensioen ineens
Mensen kunnen straks maximaal 10 procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan, bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen, hun woning te verbeteren of om op reis te gaan. Sociale zaken
Lees verder

SER bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie
De Sociaal-Economische Raad (SER) onderschrijft ten volle de kabinetsambities om te werken naar een CO2-arme en circulaire economie. Dit vereist dat de Nederlandse industrie de komende jaren versneld innoveert, inspeelt op de toekomstkansen en de kans krijgt zich zo te ontwikkelen tot de wereldtop...
Lees verder

Actieagenda Technologie laat meer jongeren kiezen voor techniek
Meer jongeren moeten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek moeten zich beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Daarin voorziet de actieagenda Technologie, die minister Van Engelshoven van Onderwijs in ontvangst heeft genomen. Economie & onderwijs
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Economie groeit met 5 procent
De economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal werd gepubliceerd. Economie & onderwijs
Lees verder

Bekendmakingen voortaan op één plek digitaal gepubliceerd
Alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen. Milieu & ruimte
Lees verder

Wijzigingen rond richtlijn Energie-efficiëntie voor energie-audit
Enkele Europese richtlijnen rond de energie-efficiëntie en de energieaudit worden geïmplementeerd en andere ingetrok Milieu & ruimte
Lees verder

Omgevingsvisie benoemt 21 nationale punten voor duurzame leefomgeving
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het ontwerp voor een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd, met daarin 21 onderwerpen die van nationaal belang zijn voor de leefomgeving. Milieu & ruimte
Lees verder