donderdag 18 juli 2019

Bestuurders frauderende zorgorganisaties onder de loep

Bestuurders frauderende zorgorganisaties onder de loep
Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft onderzocht of bestuurders van zorgorganisaties die in verband worden gebracht met fraude in aanraking zijn geweest met justitie. Vooral bij bestuurders die zich richten op begeleid en beschermd wonen lijkt hier sprake van. Dit staat in het rapport "Strafrechtelijke antecedenten bij vermoedens van zorgfraude" van het Informatie Knooppunt Zorgfraude.
Lees verder

Verwijderen van asbest gebeurt niet correct
Het verwijderen van asbest gebeurt nog steeds niet veilig genoeg. Een controle in de noordelijke provincies van de Inspectie SZW en zes omgevingsdiensten op 76 locaties leverde in ruim 30% van de gevallen overtredingen op.
Lees verder

Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico's voor werknemers. In 2016 voldeed 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Dit blijkt uit...
Lees verder

Wasserij Nieuwegein werkt niet netjes
Een wasserij in Nieuwegein betaalt zijn werknemers vermoedelijk te weinig. Ook zouden ze meer uren werken dan dat op papier staat. Op het vlak van veilig en gezond werken houdt het bedrijf zich niet helemaal aan de regels. Dit blijkt uit een controle van de Inspectie SZW.
Lees verder