zaterdag 8 juni 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Europese aanbesteding voor een opleidingsintermediair - Stichting Nuffic
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drankautomaten gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, Zeeland...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding van warme drankenautomaten - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kantoorartikelen - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Enterale voedingspompen en non-luer toebehoren - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening ten behoeve van de Staat der Nederlanden en een aantal ZBO's - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EU-258 conserveren hoogspanningsmasten en HS-stations - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bouwteampartner/-aannemer Nieuwbouw Nieuwbouw Weener XL - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

KC Diamant Aannemer - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en repromachines en het leveren van beheersoftware en supplies - Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Leverantie Sanitaire supplies gemeente Hengelo - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Papieren producten voor...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Massaspectrometer - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

E-HRM, Salarisadministratiesoftware en Salarisdienstverlening - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA patientenvoeding - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie chirurgische Procedure Trays - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische sets
Lees verder

Industriële Reiniging (DIG-10379) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA inhuur beveiligingspersoneel - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0101 Uitvoering nieuwbouw Spinoza20First en sporthal met jongerencentrum - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Computerhardware - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Leermiddelen - Samenwerkende VO Scholen - Montessori College locatie Kwakkenbergweg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kadeweg Slootdorp ingenieursdiensten - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Longlisten Wetterskip Fryslân 2019 - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

GFT en Huishoudelijk restafval - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling en verwerking Glas - Gemeente Oldebroek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Brandverzekering - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleg van dijken en kades
Lees verder

Het onderhouden van Daken en goten - vastgoedobjecten gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het onderhouden van Elektrotechnische installaties - vastgoedobjecten gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het onderhouden van Werktuigbouwkundige installaties - vastgoedobjecten gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-08-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur derden t.b.v. CVO-Rotterdam - Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Heron en Boezem Oost - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Bevestigingsmaterialen, Gereedschappen, Lasbenodigdheden en Transportmiddelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Parkeerhandhaving, toezicht en handhaving openbare ruimte (APV) en drank- en horecawetgeving - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering plavuizen voor buitengebruik - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Het Gooi en...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Selectiemethode reserveonderdelen voor additieve productie - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2018-0552 Raamovereenkomsten Trottoir en Straatkolken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Levering van SAN & Servers inclusief implementatie en onderhoud ten behoeve van Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Informatiebijeenkomst trace Holwerd- Ameland - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure: | CPV: Volledige of...
Lees verder

Toezichthouder (ver)bouw Investeringsplan MECC Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0658 en 0659 Project Bruggen Oranje Loper: Bouwteam vernieuwen 9 bruggen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23, OOST-NEDERLAND NL2, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktverkenning ICT Markttoets Verwerving Omgevingswet software voor gemeenten - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Software en...
Lees verder

Levering van elektriciteit en gas ten behoeve van diverse aanbestedende diensten - Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31140908 Rijkswaterstaat ICT KA Servicedesk werkzaamheden - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2019010 Raamovereenkomst gladheidsbestrijding 2019-2025 + 2026 en 2027 - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL...
Lees verder

Nationale aanbesteding onderwijsmeubilair - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Windesheim - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Verzekeringen...
Lees verder

Gemeente Borger-Odoorn Europees openbare aanbesteding Archeologisch onderzoek Deelkampen 2 - Gemeente Borger-Odoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Drenthe NL132, Drenthe NL13 |...
Lees verder

Nationale aanbesteding BiNaS-onderwijsmeubilair - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Gasdrukregel- en meetstations - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 |...
Lees verder

Taxatiediensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

'Uitvoering regulier onderhoud en realiseren verbeteringen aan de Koedoodseplas, Gaatkensplas en Noordrand 2020-2029' Gemeenten Albrandswaard en Barendrecht - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leerlingenvervoer Diemen en Ouder-Amstel - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Strategisch Adviseur Kennismanagement - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

EA - Opbouw, afbouw, transport en opslag van Tentoonstellingen - Rijksmuseum Volkenkunde
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SURF AV-middelen 2019-2023 - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Infrastructuur diensten ten behoeve van Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Landelijk - Aardfoutdetectoren - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder