vrijdag 7 juni 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Leiderschaps- en managementontwikkeling - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Brandverzekering Stichting ArtEZ - Stichting ArtEZ
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwikkeling Amstelwijck Midden - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

AI 2018-0290 Planmatig onderhoud verhardingen Tuindorp Buiksloot - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren kolken en lijngoten - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor IVO Deurne - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie herstelprogramma's bossen en heide en stuifzanden - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Onderzoek en ontwikkeling, en...
Lees verder

Database financiën medeoverheden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA TMC dienstreizen buitenland RUG 2019 - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Virtual Reality Generator - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ingenieursdiensten Voorbereiden realisatie en realisatie RijnlandRoute N206 Europaweg - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Bestek 2230 Bouw 2 Ecoducten N302 en N344 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019...
Lees verder

16135-10 Passage Dronten - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-10-2016 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

16135-30 Laanbeplanting Passage Dronten - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Meerjarige levering hardware - Campus Deltion College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Muziekonderzoek 2020-2023 - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Plasmaferese-/immunoadsorptieapparatuur en verbruiksartikelen - Erasmus MC
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

IT Diensten voor het primair onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leermiddelen PO 2019 - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inlaten Kolthofpolder noord, Kolthofpolder zuid en Dongjum bestek 17-50-KN. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ophogen brug Ried bestek 16-63-GN. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voornemen tot gunnen aanvullende opdracht Collingwood Internationaal t.b.v. het Global Center on Adaptation - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Flexibele arbeid - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2018 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Totaal oplossing telefonie uit de cloud - Zorginstituut Nederland - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwteampartners Nieuwbouw Henri Faasdreef in Leidschenveen - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Hulpdiensten binnen Europa - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Procesmanager IIT - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Monitor mening van de medewerker en doorlopend dienstverlatersonderzoek - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering 2 werktuigdragers met aanbouwwerktuigen - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Busvervoer Duitsland - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Validatie Teruggaaf BTW - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Vernieuwen meetinstallaties gewichtsmetingen en wielkwaliteit - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Agora sanitaire artikelen - Agora Zaanstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering stoffering en meubilair in het Buitenland - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bus-medisch vervoer - Gemeente Enschede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

3 Vrachtauto's 90 kN en 2 Vrachtauto's 50 kN - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zeeland - Afwijkingen Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Contractbeheerder - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

maatwerkmeubilair t.b.v. tandheelkundige units - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Vrachtgebouw 17 (ca. 54.000 m2 + kantoren ca. 10.000 m2) - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Papierrestauratie diensten - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

131-01 'Raamovereenkomst Openbare verlichting 2020-2022 gemeente Dronten' - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Surface Supplied Equipment en vuilwater systeem - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

Waterlopenbestek Herbaijum bestek 16-58-GN - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hulpverleningsvoertuigen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inrichting Kiekendieffoerageergebieden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-06-2019...
Lees verder

Bestek 2326 Asfaltonderhoud Nieuw Milligen - Apeldoorn N344 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorbelasting Europakwartier Oost te Almere Poort - Gemeente Almere
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019...
Lees verder

Uitzendkrachten - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-08-2019 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Ondersteuning hulp bij het huishouden - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2018 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

De uitvoering van werken inzake WB21 knelpunten en assets - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

De Kop, fase 1 - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfscatering - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Keuring elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

A5.150.2018 EA Woningaanpassingen, deuropeners en trapliften - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

A3.502.2018 EA Groenonderhoud - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2283 Aansluiting A15 - N839 Karstraat-Van Elkweg (reconstructie Huissen - Bemmel) - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligingsmanagement en ongewapende persoonsbeveiliging - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mini-competitie Inhuur DAS Trainee functioneel beheer Meerinzicht - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten 2020 - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-expert voor het project Data Infrastructuur - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA Inhuur handhavers - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31146066: Groot onderhoud conserveringen combiwanden en WMO-palen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

17232084 - 17232159 | Twee Inhuur Mdw Tech Sr. - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

172058/MB - Min.v.Defensie - Marktplaats medisch personeel/ diensten & arbogerelateerd: 2. Verplegend - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Sociale en specifieke diensten: Inzet Wijkteam gemeente Maassluis - Gemeente Maassluis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Toegang tot dataset Beeldmateriaal: Obliek- en 360 graden foto's - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 2 Viewer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 1 VNA - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening ten behoeve van de Staat der Nederlanden en een aantal ZBO’s - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

VHK 2.0 - Voertuigkenmerken KMar - bis - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst - Aanleg en renovatie groenvoorzieningen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Halffabricaten ten behoeve van Identificatiekaarten Dienst Wegverkeer (RDW) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder