woensdag 5 juni 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Stichting Beheer Kindcentra Rosmalen - Stichting Beheer Kindcentra
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaionderhoud Smalspoor 3 Percelen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT Werkplek hardware - Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Baarn - Gemeente Baarn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stichting Promes EA schoonmaak en glasbewassing - Stichting Promes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Zutphen 2019 - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0551 Raamovereenkomsten gebakken bestratingsmaterialen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

PAS 413 / INK 259 Raamovereenkomst PAS/N2000 herstelmaatregelen - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding onderwijs- en werkplekmeubilair - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Centrale Walbewaking (CWB) - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en revisie van pompen, vijzels, mengers en aandrijvingen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2019 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL |...
Lees verder

IBT Kleding - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie opschoning fysiek archief - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Vormgeving en copy gemeente Stein - Gemeente Stein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31147762 - Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval in het kader van de landelijke zwerfafvalmonitor 2019-2020 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding levering en onderhoud tractor met maaiarm - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

VP080.19502-3 Parkeerlanschap Quackstrand - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019...
Lees verder

Inspanningsgericht onderhoud E&W installaties - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

CLAS - levering en onderhoud rubberboten en trailers - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2018 | Plaats van...
Lees verder

Flowcytometrie instrument inclusief microscoop functie - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tijdelijk ter beschikking stellen van individuele resources - INICTU - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 1707, voor het onderhouden van bomen Kloosterveen 2019, provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inspanningsgericht onderhoud Brandveiligheidinstallaties - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Programmeren applicaties tbv Verkeersregelinstallaties - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Lease Gazonmaaiers 2020 e.v. - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

PRP® Circulaire aanbesteding - Vervanging bureaustoelen - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nadere Uitvraag 3 DAS ICT - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gladheidsbestrijding vanaf najaar 2019 - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering t.b.v. de gemeente Noordenveld - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

aankondiging in geval vrijwillige transparantie vooraf voor Levering Cryostat - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310,...
Lees verder

Taxbus (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) Eindhoven e.o., Helmond e.o., De Kempen, A2-gemeenten en Mobiliteitscentrum - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MPS Language workbench - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Elektrotechnische installaties - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Specifieke Opbergmiddelen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeren van oppervlaktebehandelingen op defensie-lokatie - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats...
Lees verder

Museum Projects - Stichting Erfgoed Gelderland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Diensten gereguleerd parkeren gemeente Goes - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering, implementatie en support Bodeminformatiesysteem (zaaksysteem) op basis van SaaS - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integrale Telecommunicatie Omgeving i.s.m. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (DIG-10380) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vaste en Mobiele Datacommunicatie Verbindingen (DIG-10711) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-11-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Europese aanbesteding Afvaldienstverlening - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering, implementatie en support Financieel systeem op basis van Saas - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Handgereedschappen 2019-2022 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebruiksklare oplevering van en onderhoud aan een 3D-Profilometer ten behoeve van het NFI - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EU-240 Managed Service Mobile Communication - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Geo-obliek fotografie 2019/2020 - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging ICT Datacenter - Gemeente Gemert-Bakel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdiensten Stichting Groninger Forum - Stichting Groninger Forum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Infrastructuur ICT - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoopprocedure OWO-gemeenten Wmo-ondersteuning 2020 en verder - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

31142838 - Levering, testen en onderhouden van schuifhoogtemeting OSK - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

1-L-12929-19: Het leveren van elektrowagens - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Cadeaukaarten - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering en onderhoud van bedrijfsvoertuigen - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud pompen, (riool)gemalen en randvoorzieningen gemeente De Bilt 2019-2023 - Gemeente De Bilt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor levering van ICT Hardware t.b.v. Stichting Prodas - Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Print- en kopieerapparatuur Willem van Oranje Scholengroep - Willem van Oranje/Willem van Oranje College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Exploitatie Zwembad De Lockhorst - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding - "Controles GBO-project" - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2019-0060 Tijdelijk onderhoudscontract openbare verlichting Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Op laser gebaseerde deeltjesgroottemetingen met behulp van dynamic light scattering translation (DLS) en zeta-potentiaalmetingen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud van Gazons Gemeente Papendrecht 2019-2022 - Gemeente Papendrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Functioneel applicatiebeheerder Planon - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Institutional consultants for the Tourism sectors in Ethiopia and Zambia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bloedkweek systemen - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding VMWare - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Specialist Burgerlijke stand - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Transmission electron microscope (TEM/STEM) - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Collectieve Zorgverzekering Minima - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-06-2018 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese aanbesteding VMWare - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding Gemeente Papendrecht 2019-2022 - Gemeente Papendrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Ionenbron nanoSIMS 50L - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Implementatie en beheer VTH applicatie - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bedrijfswagens Gemeentewerf Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-08-2018 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A,...
Lees verder

Gemeenten huren in - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AT/2019/09: Marktconsultatie Diensten 3.0 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) - Gemeente Veldhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AT/2019/10: Nieuwe raamovereenkomst projectbeheersing - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Circulair Textiel - AEB Amsterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Afval van leer, textiel, rubber...
Lees verder

Aanbesteding Applicaties op Sociaal Domein - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging computer- en netwerkapparatuur gemeente Hellendoorn - gemeente Hellendoorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en implementatie van en onderhoud aan een gevalideerde Totaaloplossing voor de SCID-screening ten behoeve van meerdere laboratoria - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vangstregistratie V3 - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Organisatiebrede samenwerkingsomgeving - College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

2/3 Ontwikkelaar API's voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

3/3 Ontwikkelaar API's voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

1/3 Ontwikkelaar API's voor Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

A4.32.2019 EA Raamovereenkomst verhuisdiensten - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van veegmachines aan Midwaste leden - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 04-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder