dinsdag 4 juni 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

European Tender Hybrid OR & 1.5T MRI systems TechMed Centre - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Institutional consultant for Home Decorations and Natural Ingredients Indonesia and Business Export Coach for Home Decoration Indonesia - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10500012581 HR Business consultant [email protected] Portaal - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

10800000059 Justid Functioneel beheerder t.b.v. JDS-systeem - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WMO Immateriƫle ondersteuningstaken 2019 - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

DI&I - 10100030138 - Strategisch Adviseur Informatiebeveiliging - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Trekkenwand de Leest - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-04-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

RAW bestek onderhoud bermen en watergangen gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL...
Lees verder

VHK 2.0 - Voertuigherkenning KMar - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Medische ge- en verbruiksartikelen - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Keuringen en Onderhoud aan Garage Equipment - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijkspakket Basisaccommodatie Levering Energiedistributie - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software reseller Equalit - Gemeente Oosterhout
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijkspakket Basisaccommodatie Levering Powerplant - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding: Leveren en onderhouden Wmo-hulpmiddelen - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Project CMS 3.0 - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud Schepen - Koninklijke Stichting Defensiemusea
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

CJG Rijnmond - EA IT Service Provider - Stichting CJG Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Organisatieadvies en resultaat- en effectmeting voor het programma Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen t.b.v. het Openbaar Ministerie - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur Data Engineer - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Drukwerk en Vormgeving - Koninklijke Stichting Defensiemusea
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Selectie Bouwteampartner - Renovatie en uitbreiding Nikhef Amsterdam - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

Klantcontactmedewerker - cluster Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Rioolreiniging en inspectie werkeenheid Hart van Brabant 2019-2020 - ABG-organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Bushaltes Westpoortweg - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

31066712: Aankondiging van een wijziging project renovatie Velsertunnel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

WMO-applicatie Gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Archeologische opgraving businesspark Ter Borch, Eelderwolde - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31024866: Aankondiging van een wijziging betreffende project realisatie VTS systeem Walradar NZKG - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Software Engineering Services Wind Energy - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

ICT-Beheer - Stichting Farent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Ondersteunende dienstverlening team Bouwen & Milieu - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerjarig onderhoud civieltechnische kunstwerken gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2019...
Lees verder

Leveren en onderhouden Wmo-hulpmiddelen regio Midden Brabant 1-6-2019 tot en met 31-5-2025 en opties t/m 31-5-2027 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-12-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Europese aanbesteding Glasbewassing 2019 - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Beschermd wonen - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamcontract: relining en deelrenovaties riolering - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019...
Lees verder

Grondstoffen inzameling en verwerken - Stichting het Rijksmuseum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Common-Use systems at Eindhoven Airport - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31051486: Het exploiteren van een veerverbinding op het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente Stichtse Vecht - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Projectleider ICT en Processen - SB - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

WABO Casemanager, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Communicatieadviseur - MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31144276: Brandstof noodpompen Afsluitdijk - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, Friesland (NL) NL12 |...
Lees verder

Inkoopprocedure OWO-gemeenten Wmo-ondersteuning 2020 en verder - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

KPU vervangen BMI/OI in V31, V31B, V31C en V31G en aanbrengen Koeling in V31B te Soesterberg" van het Rijksvastgoedbedrijf. - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2019...
Lees verder

Europese aanbesteding levering, installatie en onderhoud mobiele data terminals - Ambulance Amsterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Prolander. Het uitvoeren van hydrologische PAS-maatregelen en biodiversiteit Bargerveen - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Flexibele Arbeid - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

KVK - StreamServe Support - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ontwikkeling Voorziening Centraal Aanmelden MBO - Stichting saMBO~ICT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoopprocedure OWO-gemeenten Wmo-ondersteuning 2020 en verder - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Handhaving parkeren fiscale en blauwe zone gemeente Diemen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Hoofdtender - Procesautomatisering, Security en Big Data - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vrijwillige Transparantie Technisch Beheer Glims en Cyberlab - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Print-, couverteer- en mailingdiensten (Transactiemail) - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie exploitatie World Food Center Experience - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diverse zakelijke en andere...
Lees verder

Hulp bij het huishouden 2019 gemeenten Wijchen, Druten, Berg en Dal en Heumen - Gemeente Wijchen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Licentiebeheer waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inkomensconsulent - W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

HR SaaS en PSA Invest-NL - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker - W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Mutatiedetectie - Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2019 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Lab meubilair Project Helix Op de Schop - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beveiligde distributie 2019 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Licentiecontract Microsoft licenties - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B |...
Lees verder

Market Consultation Modular Electrolysis Pilot - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nieuwbouw Automotive te Helmond - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Automotive te Helmond - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-07-2019...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Wijk bij Duurstede - Gemeente Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stichting Groninger Forum - Levering Elektriciteit 2019 e.v. - Stichting Groninger Forum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2029 | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

31148957 Het uitvoeren van verkeerstellingen in MN en WNN - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, Utrecht NL31,...
Lees verder

Advisory and specific expertise: Aviation - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Advisory and specific expertise: Aviation - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Luchtvaart-...
Lees verder

Payrolldienstverlening - KRO-NCRV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur Flexibele Arbeidskrachten voor het behandelen van geneesmiddelendossiers - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Multifunctionals (MFP) - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitzendkrachten - WSD
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Telefonie - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Ingenieursdiensten - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vervanging communicatiediensten stichting PALGA - Stichting Pathologie Projecten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst ICT-Inhuur voor het ministerie van BZK - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering voor de Stichting Wellant - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Juridisch Projectleider Kennis- en leerprogramma Aardgasvrije wijken - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 03-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder