woensdag 12 juni 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Accountantscontrole jaarrekening 2019-2022 - Gemeentehuis Borsele
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Transportdiensten ongeconditioneerd t.b.v. DJI productiebedrijf - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Transportdiensten geconditioneerd tbv DJI productiebedrijf - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Standaard Hardware - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Klantcontactdiensten 2020 - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. aanbesteding Valleilijn - Provincie Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

HR-systeem - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Omgevingsvisies OVER-gemeenten - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur landschapsontwerper - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Het leveren van putstellen voor afvalwatertoepassingen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-02132-19: Glasverzekering PO & VO scholen voor de gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal onderhoud wijk 5,6,7,13,14 en integraal onderhoud wijk 9 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL |...
Lees verder

ICT Infrastructuur en beheerdienstverlening - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2018 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

OLP De Oorsprong i.s.m. Onderwijs Inkoop Groep - Stichting voor protestants-christelijk onderwijs De Oorsprong te Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

inhuur Normsteller - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Baasis, EU Aanbesteding Leermiddelen - Bestuurs- en administratiekantoor Stichting Openbaar Onderwijs Baasis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EU Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Actief College Oud Beijerland - Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-01-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rolcontainers - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

High vacuum plasma PECVD tool - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-01-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414,...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Werkplekapparatuur - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Project 'Spartacus' Fase 1 - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleg van tramlijn
Lees verder

Inhuur Storybuilder Expert(s) - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen, ledigen en inspecteren van riolen en putten - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van MFP's en een repromachine en het leveren van beheersoftware en supplies - Bestuursbureau Attendiz
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-01-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Levering van voertuigen tot 3.500 kg voor gemeente Breda en aangrenzende gemeente - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten obv een Uitzendovereenkomst tbv het ministerie van Defensie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

NU CPO Noordkwartier - Laptops en toebehoren - Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Incasso diensten - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Hosting- en Netwerkcomponenten - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Stedenbouwkundige- en Planologische advieswerkzaamheden - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst waardebergingen en sleutelkluizen - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van betonproducten - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verhuizingsdiensten
Lees verder

Raamovereenkomst afzinkbare buitenboordmotoren - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-07-2019 | Plaats...
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, februari t/m mei 2019 - Stichting Werken in Gelderland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gunningen DAS WerkenInGelderland, juli 2018 t/m januari 2019 - Stichting Werken in Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Offerteaanvraag ten behoeve van de meervoudige onderhandse aanbesteding Arbeidsgerichte trajecten - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding schoonmaakdiensten en glasbewassingsdiensten - ASKO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Beheer Openbare Ruimte (BOR) systeem Gemeente Moerdijk - Gemeente Moerdijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek natte overstromingsvlakte in het rivierengebied - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering,implementatie en onderhoud van een Document Management Systeem (DMS) - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Mendix DevOps Services - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Wasmiddelen, hulpchemicaliën en doseerapparatuur - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Wasmiddelen
Lees verder

Deelproject bestellen en betalen Implementatie LIS voor het VMBO - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Uitvoering Wet op de Lijkbezorging (Wlb)van Gemeentewege gemeente Apeldoorn 2019 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Database financiën medeoverheden - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding leermiddelen t.b.v. Stichtingen Brigantijn, Keender, Poolsterscholen en STIP Hilversum - Stichting Brigantijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327, Twente...
Lees verder

Landelijk - Slootonderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Distripark Maasvlakte West - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Ontwikkeling en beheer van eutrofe moerassen - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Koppelnet Publieke Sector (KPS) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HRM-systeem - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 |...
Lees verder

Postbezorging - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-05-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND...
Lees verder

Schoonmaak opdracht voor vijf schoolgebouwen van stichting Islamitische School Amsterdam - As-Siddieqschool de Baarsjes 1
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Servicedeskmedewerker (2) - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Bovenleidingmetingen vanaf reizigerstrein - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteampartner nieuwbouw sporthal Burgum - Gemeente Tytsjerksteradiel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-12-2018 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124 | Procedure:...
Lees verder

Grootschalige armatuurvervanging Gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vereniging Rehoboth - Schoolvereniging Rehoboth
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

onderhoud veiligheidsinstallaties - STC-Group Scheepvaart en Transport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening ten behoeve van GGD HvB, GGD WB en RAV BWMN - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aankoop Freesmachines (4x) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en exploitatie Stranden gemeente Vlissingen - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, Zeeland NL34,...
Lees verder

Aanbesteding Meetdiensten - Cooperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-09-2019 | Plaats van uitvoering: Friesland (NL) NL12, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Brandverzekering gemeente Haarlem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

1-L-10746-19: Levering en onderhoud van landmeetkundige apparatuur - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding multifunctionals en reprografische apparatuur - Stichting Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, Hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie keuringen - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Technische inspectiediensten
Lees verder

Levering bomen en heesters - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Ontwikkeling en uitvoering van de karakterisering van Polyelectroliet - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Faciliterend Platform - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

CNC Draaibank en CNC Rondslijpmachine - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

marktconsultatie klantgeleidingssysteem en roosterapplicatie - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

10100031179 DI&I Lead Tester - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkoopdienstverlening - Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 11-06-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

aanbesteding photo multiplier tube - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 12-06-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder