vrijdag 7 juni 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op schriftelijke vragen voor de Telecomraad op vrijdag 7 juni 2019

Antwoorden op schriftelijke vragen voor de Telecomraad op vrijdag 7 juni 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede kamer haar reactie op de vragen naar aanleiding van de bijeenkomst van de ministers verantwoordelijk voor Telecommunicatie op vrijdag 7 juni in Luxemburg.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de Slotwet en het Jaarverslag 2018 en het ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de Slotwet en het Jaarverslag 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 en het ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018.
Lees verder

Antwoorden op vragen over het rapport ARK bij Jaarverslag EZK
Bijlage 3: Antwoorden op vragen over het rapport ARK bij Jaarverslag EZK
Lees verder

Antwoorden op vragen bij slotwet EZK, LNV en Diergezondheidsfonds 2018
Bijlage 1: Antwoorden op vragen bij slotwet ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018.
Lees verder

Antwoorden op vragen bij Jaarverslag 2018 EZK, LNV en en Diergezondheidsfonds 2018
Bijlage 2: antwoorden op vragen bij Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het rapport 'Overpriced - Drugs developed with Dutch Public Funding'
Minister Bruins en staatssecretaris Keijzer beantwoorden de vragen over het rapport 'Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt, mede namens Minister Kaag, de vragen van de Kamerleden Weverling en Van Haga (beiden VVD) over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland.
Lees verder

Beantwoording vragen over de milieuschade van houtstook die vele malen hoger is dan de milieuschade door aardgas of stookolie
Minister Wiebes beantwoordt, mede namens Staatssecretaris Van Veldhoven, de vragen van Kamerlid Wassenberg (PvdD) over de milieuschade van houtstook die vele malen hoger is dan de milieuschade door aardgas of stookolie.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen aan het Planbureau voor de Leefomgeving over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder