donderdag 13 juni 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over BIT-advies over het programma Kern Gezond bij de Kamer van Koophandel

Kamerbrief over BIT-advies over het programma Kern Gezond bij de Kamer van Koophandel
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over het BIT-advies inzake het programma Kern Gezond bij de Kamer van Koophandel.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht '10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht '10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valey'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het rapport sluiten kolencentrales
Minister Wiebes (EZK), informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Effecten van sluiting 3 extra kolencentrales'. Dit rapport is op 14 mei 2019 in opdracht van Natuur & Milieu, Greenpeace en het Longfonds verschenen.
Lees verder

Kamerbrief over de geannoteerde Agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid 25 juni 2019
Staatssecretaris Keijzer biedt de geannoteerde agenda raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid 25 juni 2019 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over de Kabinetsreactie Lentepakket Europees Semester 2019
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie Lentepakket Europees Semester 2019.
Lees verder

Kamerbrief over het Gedeeltelijk faciliteren van meerjarige projecten binnen de DEI+
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het voornemen om meerjarige projecten binnen de DEI+ voor een aantal onderdelen te faciliteren.
Lees verder

Kamerbrief Stuwmeerregeling Groningen
Lees verder

Kamerbrief Stuwmeerregeling Groningen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de Stuwmeerregeling Groningen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid
Minister Wiebes beantwoordt de vragen over twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid.
Lees verder