dinsdag 11 juni 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Antwoorden op Kamervragen over doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord

Antwoorden op Kamervragen over doorrekening ontwerp-Klimaatakkoord
Het Planbureau voor de Leefomgeving beantwoordt feitelijke vragen over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang IMVO-beleid
Minister Kaag meldt de voortgang van het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over Nota mobiele communicatie 2019
Staatssecretaris Keijzer licht de Nota mobiele communicatie 2019 toe.
Lees verder

Kamerbrief bij anwoorden op Kamervragen over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord door PBL
Minister Wiebes (EZK) stuurt de aanbiedingsbrief bij de antwoorden op de Kamervragen over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord door het PBL.
Lees verder

Vragen over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord door PBL
Minister Wiebes (EZK) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord door het PBL.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2019
Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de beantwoording van de resterende Kamervragen aan over de Raad voor concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019.
Lees verder

Resterende Kamervragen over de Raad voor concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de resterende Kamervragen over de Raad voor concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording vragen over AliExpress
Staatssecretaris Keijzer laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over AliExpress niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage over betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven
Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2021'
Lees verder