woensdag 5 juni 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over de maatregelen voor startups en scale-ups

Kamerbrief over de maatregelen voor startups en scale-ups
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer de rijksbrede ambitie van het kabinet, wat er op basis van verschillende analyses nodig is en welke maatregelen het kabinet neemt om het klimaat voor startups en scale-ups te verbeteren.
Lees verder

Kamerbrief over versnelling schadeafhandeling, versterkingsoperatie en afbouw gaswinning Groningen
Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over versnelling van de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en de afbouw van de gaswinning in Groningen.
Lees verder

Bijlage 2 Brief TCMG
Lees verder

Bijlage 1 Versnellingsmaatregelen Groningen
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij CPB Risicorapportage Financiƫle Markten 2019
Minister Wiebes stuurt de  Risicorapportage FinanciĆ«le Markten 2019 van het Centraal Planbureau (CPB) naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over verschillende onderwerpen Groningen
Minister Wiebes, informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen over de aanpak van bovengrondse gevolgen van de gaswinning in Groningen.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het artikel 'the hidden subsidy of fossil fuels'
Minister Wiebe vraagt uitstel aan de Tweede Kamer op de beantwoording van vragen over het artikel 'the hidden subsidy of fossil fuels'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief VNO-NCW/MKB-Nederland over de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord
Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over zijn antwoord op de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland inzake de doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over de (bij) stook van biomassa in centrales
Minister Wiebes stuurt nogmaals antwoorden op de vragen van de Kamerleden Wassenberg en Van Raan (beiden PvdD), met daarbij een aanpassing in de tabel bij antwoord 7.
Lees verder