woensdag 12 juni 2019

Aangepast besluit gaswinning Pieterzijl-Oost vastgesteld

Aangepast besluit gaswinning Pieterzijl-Oost vastgesteld
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan voor het gasveld Pieterzijl-Oost. Op grond van de uitgebrachte adviezen van onder andere het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging, de Mijnraad en de betrokken overheden is er geen grond om de winning uit dit gasveld te weigeren. Wel is het instemmingsbesluit aangepast. Zo is de winningsperiode met een jaar verkort tot eind 2024.
Lees verder