donderdag 9 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

BVA Onderhoud Openbare Verlichting Leidschendam-Voorburg - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-09-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rioolreiniging en –inspectie 2019-2020 t.b.v. gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-11-2018 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126, NEDERLAND...
Lees verder

Schoonmaak- en glasbewassingsdiensten - Stichting Bibliotheek Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-L-02524-19: Leveren boombunkers Coolsingel - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gronduitgifte Lingewijk - locatie Merwedekanaal - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

**Marktconsultatie Realisatie beveiligingsinstallaties en onderhoud - Stichting Waternet
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Installeren van alarmsystemen...
Lees verder

NFU aanbesteding ICD's en PM's nieuwe publicatie - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitbreiding en renovatie van het hoofdgebouw van het NATO Communications and Information Agency-complex te Den Haag - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-02-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meedoenapplicatie - Sociale Dienst Oost Achterhoek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Sanitaire middelen - Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Arbodienstverlening gemeente Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitbreiding P-terrein Koopman Car Terminal - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Woningaanpassingen OVER-gemeenten - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst netwerkapparatuur en bijbehorende software - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Tender 150 kV capacitor bank - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Project Administrateur ter ondersteuning van het project TWI-SZW - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Wmo Begeleiding - gemeenten Westerveld en Zwartewaterland - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Mendix DevOps Services - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamcontract: relining en deelrenovaties riolering - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding vernieuwing Microsoft licenties - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding WMO Trapliften 2019 e.v. - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

NJO Steenwijkerweg - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2014 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Assessments voor (toekomstige) medewerkers van Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Centrale repro dienstverlening - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering, Beheer en Onderhoud Camera Toezicht Systeem - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Rec. Gooiseweg - Gooimeerdijk, incl. VRI en OVI - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-06-2014 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

NJO Vogelweg - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-03-2016 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2019-0123 Monstername, visuele inspectie en slib verwijderen houten paalfunderingen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31137692 Steunpunt Milieu - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Indicatiestelling hoog Persoonlijk Kilometer Budget bovenregionaal vervoer - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-12-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Vervanging Sluis 0 - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Catering dienstverlening UMC Utrecht - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Cateringdiensten
Lees verder

Leermiddelen VO - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - Upgrade Emplacementsvoorzieningen - Realisatie complexe scope verlichting - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019...
Lees verder

Digitaal toetsen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Subsidie management systeem - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

IT Gebruikershardware - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Geluidsscherm A27 Hoef en Haag - Gemeente Vijfheerenlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Circulair kantoormeubilair en onderhoud - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

31118236: Rotondes Zeeland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reiniging containeropstellingen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding Inhuur en advies 'Compliance en integriteit Toezicht' - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nationale Niet-openbare Aanbesteding Bouwteampartner: Nieuwbouw IKC OVerwater - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-11-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Financieel Pakket - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktselectieprocedure Bramanteplaats & Berninitoren - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financial expertise in the Financial Sector excluding pensions and insurance services - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Interieurarchitect dienstverlening - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Discussie- en Audiovisueel Systeem Gemeente Hoeksche Waard - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

UTP 16890670 - Test Engineer Externe Koppelingen - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud bomen gemeente Nuenen - Gemeente Nuenen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

PMO - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Groenonderhoud bermen en watergangen provincie Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Slibtransport Brabantse Waterschappen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Overslag, Transport en Verwerking Huishoudelijk Afval - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Total Engineering renovatie gebouw Laplace - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding 2 glijbanen voor zwembad de Waterdam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Zorg Trust Service Provider - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jurist Omgevingsrecht, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Generieke Lagers - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Reseller Devices (diensten en levering hardware ( tablets, laptops en notebooks) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Tweewielers voor de Politie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhoudelijk Projectleider gemeentelijk traject luchtfoto's en geo-informatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Marktoriƫntatie levering, hosting en (optioneel) beheer website Logistics Community Brabant (LCB) - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Installatietechniek en onderhoud Kampen & Overijssel - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 08-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ROVK Koelvloeistof (NATO-code S-757) - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder