woensdag 8 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Instandhouding railvoertuigen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gronduitgifte Lingewijk - locatie Merwedekanaal - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Shotgun Breacher - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-09-2018 | Plaats van...
Lees verder

PH18026 Levering St-PUR-PE tbv de Burgen - N.V. Nuon Energy
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

PH18013 levering SIS tbv Amsterdam South Connection - N.V. Nuon Energy
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. verwerven Standaardoplossing Vrijwillig Verzekerden voor UWV - UWV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Accountantsdienstverlening gemeente Assen - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND...
Lees verder

Avans Hogeschool Openbare Aanbesteding Inkoop Elektriciteit en Aardgas 2020 - 2023 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(her)aanbesteding Realisatie hoge druk watermistinstallatie - VU medisch centrum - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Realisatie hoge druk watermistinstallatie - VU medisch centrum - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Batterijopslag - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

WRM Holzenbosch Fase 1a Tranche 1 en 2 - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding Aanvullende inhuur uitzendkrachten - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Multifunctionals OSVS - Bestuur OSVS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Berichtenmakelaar ROC van Twente - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

EU-247 Inhuur E-toezicht - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatiedocument Midden-Groningen t.b.v. Belastingapplicatie 2020 e.v. - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Cateringdienstverlening Den Haag en Utrecht - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren en plaatsen speeltoestellen gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Strooimaterieel Gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

P-1003851- Service overeenkomst inzake inspectie/keuring, opheffen van manco's, preventief- en correctief onderhoud koelinstallaties regio Noord-West - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koeriersdiensten - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Architectenselectie Nieuwbouw Eben-Haƫzerschool Rehobothschool - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Consultation for a High-Harmonic-Generation-based Soft-X-Ray Light Source - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding school- en kantoormeubilair t.b.v. stichting KOE - Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

eHRM oplossing RID Utrecht - Regionale ICT-Dienst Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Planning & Control applicatie BAR-organisatie - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

General Contractor new terminal Schiphol - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Liften, skipliften,...
Lees verder

Onderzoek naar het eerstelijns zorgtraject bij urine-incontinentieklachten - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Bedrijfskleding Raad voor de Rechtspraak - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Market Consultation Time-Based Separation and RECAT-EU - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Uitrusting voor...
Lees verder

'Veiligheids'gereedschappen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Producten- dienstencatalogus - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inzamelmiddelen Afval gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gemeente Noordenveld, Schoonmaakonderhoud - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-01-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131 | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Matchmaker & Broker t.b.v. Detachering ICT personeel - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advies en begeleiding bij Europese aanbesteding van pompen, mixers, vijzels en voortstuwers - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-09-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

W- en E-installaties, bouwkundig onderhoud gebouwen, schilderwerk, hekwerken en inspectie/keuring hef- en hijsmiddelen WSDH 2014 - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-11-2014 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Representatieve bedrijfskleding - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

TERUGGETROKKEN - Installatie-technisch onderhoud - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Interieurbeplanting - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Ontwerpvoorschrift arbo verantwoorde perrontegel - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-01-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Projectmanager Prins Alexander, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst levering PE duikerbuizen - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

End User Hardware - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-D-06321-19: Toegankelijke Taaltrajecten voor ontwikkeling, gezondheid en werk - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein Heron en Boezem Oost - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

EA Parkeren (Parkeermanagementsysteem incl. beheer en onderhoud) - Academisch Medisch Centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Construction All Risk (CAR) Insurance DolWin5 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior Communicatieadviseur- en coƶrdinator Omgevingswet - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Accountantsdiensten - Gemeente Goes
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure: Openbaar...
Lees verder