zaterdag 18 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Hemodynamische Drukmeting / EFO registratie - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Instrumentarium voor hart- en...
Lees verder

Nieuwbouw Waalse Louise de Colignyschool - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2019...
Lees verder

Openbare EA Leaseauto's - Gemeente Twenterand
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Busvervoer Provincie Fryslân - Provincie Fryslân
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bussen voor openbaar vervoer
Lees verder

Groslijsten gemeente Doetinchem en gemeente Doesburg - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Arbodienstverlening - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Publiekscampagnes - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak gemeentehuis Someren - Gemeente Someren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Auditdiensten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ondersteuning Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Basis jeugd-GGZ 2019 - Gemeente Goeree-Overflakkee
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Ecologisch beheer bermen en watergangen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur planners - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor de...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Inkoopadvies - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding generieke examens - Stichting BVE Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Leveren specialistisch blusvoertuig - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Landelijk - Eisenbibliotheek - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Niet Openbare Aanbesteding Architectonische dienstverlening - MBO Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Servicedeskmedewerker - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Bouwteam project Persleiding Emmen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

OW.11604 Dijkversterking Lauwersmeerdijk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rijksbrede aanbesteding Inhuur Interim-Management en Organisatieadvies (IMOA) - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Business process outsourcing van de investeringsadministratie voor het Ministerie van Financiën - Ministerie van Financien
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

aanbesteding touchscreenborden Meerderweert - Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud Siemens brandmeld- en ontruimingsinstallaties - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aannemer nieuwbouw RBT Twente-West - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2019-0060 Tijdelijk onderhoudscontract openbare verlichting Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Extensief Maaien - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

P-3001062 Renovatie DPO Depot Leeuwarden te Deinum - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoering PAS / N2000 Veluwe - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie installatietechnisch bouwteampartner - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Westerwolde - Gemeente Westerwolde
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Selectie bouwkundig bouwteampartner - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeenten Almelo, Hengelo/SWB, Dinkelland, Tubbergen en Haaksbergen - Gemeente Almelo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud gebouwen - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

GÉANT Inventory System - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Arbodienstverlening - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

EA Archiefdiensten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

e-HRM systeem - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Watermeterbeugels en aansluitleidingmaterialen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Subsidieadministrateur - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontzorging beheer PinkRoccade applicaties - Gemeente Velsen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stofafzuiging ontslakkers en overige installaties - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Concessie IJssel-Vecht - Provincie Overijssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkelen en geven van opleidingen keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschappen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Europese niet-openbare aanbesteding preventief en correctief bouwkundig onderhoud - Stichting Wellant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Kantinemeubilair - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-03-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

1-L-11462-19: Levering van carrosserie onderdelen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS Kantoormeubilair - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-03-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS Vergader- en personeelsruimte meubilair - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Openbare verlichting - Schiphol Tradepark - GEM A4 zone west C.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2019...
Lees verder

Martket consultation: Explosive Ordnance Disposal Robots - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Europese aanbesteding deurwaardersdiensten tbv LBIO - Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar...
Lees verder

1-L-09549-19: Het leveren van personenauto's - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanschaf minicontainers - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder