vrijdag 17 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Deurwaarders- en Incassodiensten - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen 2020-2022 (2024, 2026) Regio Alkmaar e.o. - Gemeente Alkmaar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding Accountantsdiensten voor De Connectie, gemeente Renkum en gemeente Rheden - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur/detachering Medior Adviseurs Geotechniek/Waterkeringen voor gebiedsprogramma A5H - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur/detachering Senior Technisch Managers voor diverse HWBP-projecten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ademlucht Totaal VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding distributie leermiddelen van de Stichting Carmelcollege - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nadere offerteaanvraag inhuur Senior Adviseurs Geotechniek/Waterkeringen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en aanbieden van onderwijsdiensten 2018 Stichting Carmelcollege - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountancydiensten - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Datacenter Hardware - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Marktconsultatie inhuur apothekersassistenten en apothekers - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Gezondheidszorg en...
Lees verder

Senior Juridisch Adviespartner - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior beleidsmedewerker openbaar vervoer - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouw VMBO Veurs Voorburg - Stichting Scholengroep Spinoza
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-10-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Inhuur Datawarehouse diensten - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Warme Drankenautomaten - Raad van State
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Op laser gebaseerde deeltjesgroottemetingen met behulp van dynamic light scattering translation (DLS) en zeta-potentiaalmetingen - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Microscopen
Lees verder

Marktconsultatie Mediadiensten - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Reclame- en marketingdiensten
Lees verder

Marktconsultatie Bedrijfskleding - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomsten onderhoud E/M installaties - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur personeel (administratief & ondersteunend en juridisch en beleid) - Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Elektrisch wagenpark Gemeente Zuidplas - Gemeente Zuidplas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Contactless Ticket 2020 - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND...
Lees verder

Asfaltonderhoud in de gemeente Nissewaard - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-04-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Wateroverlast Zeeheldenbuurt - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme (en koude) dranken voorzieningen - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Burgerzakenmodulen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderzoeksbureaus - Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Total Engineering zwembad De Slag Hoornseveld (nieuw) - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervanging parkeermanagement installaties - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van (en advisering over) verlichting - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Monsternemingstoestellen Afvalwaterzuiveringsinstallaties (DIG-9196) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-11-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Informatiearchitect - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Mytylschool Roosendaal - Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Noodherstel - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Droge voeten Sint-Oedenrode: Ontwerp, Definitief projectplan Waterwet, Omgevingsproces - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktraadpleging train the trainer en kennisoverdracht navigatie, verkeersmanagement en veiligheidsstandaarden waterwegen in Oekraine - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Vervoer te...
Lees verder

31141643: Standaardisatie van sluisdeuren voor het project MultiWaterWerk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Telefonie mobiel- en vast - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum De Leijgraaf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Jeugdteam Oostzaan en Wormerland - OVER-gemeenten
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek...
Lees verder

Landelijk - Nalevingsverslag Geluidproductieplafonds - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schriftelijke marktconsultatie aanbesteding zonnepanelen - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A3.587 Vervangen stalen val c.a. Churchillbrug t.b.v. de Gemeente Leiden - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2019...
Lees verder

Levering van kraan-haakarmvoertuigen - Avri
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering en plaatsing Abri's - Vervoerregio Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwerpteams ten behoeve van verbouw en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen en kinderopvangcentra - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Wide Area Multilateration and ADS-B Solution - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie vernieuwing en verbreding NL- Alert broker - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Commando-, controle-,...
Lees verder

Nieuwbouw gemeentewerf en steunpunt Veiligheid gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Prognosemodel Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn - Met Marktconsultatie - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding N344 Reconstructie Oude Molen en groot onderhoud - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Lerend beheren en onderzoek Buijtenland van Rhoon - Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A.,
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie ROAD 2019 - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Netwerken
Lees verder

Huurdersonderhoud Haagse markt - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ingenieursdiensten Beukenhorst-West - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Taxatiediensten - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hulpverleningsvoertuigen - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31144583: het engineeren en uitvoeren van de verruiming van het traject Berg – Obbicht in het Julianakanaal - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure:...
Lees verder

Raamcontract Projectmatige werken op diverse locaties in Nederland - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw gemaal de Poel - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Verpakken en logistieke dienstverlening medicinale cannabis - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Woonadviseur, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding ICT-Hardware Stichting Albero - Alpha Scholengroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Managementassistent Directie- en Bestuursondersteuning, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Issuing Backoffice and Validating Backoffice Barcodes - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder