donderdag 16 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Afvoeren infill buitenterrein Vierbundersweg 15 te Dongen - Gemeente Dongen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Gevaarsidentificatiemeters - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Detectie-...
Lees verder

Inrichting Kiekendieffoerageergebieden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Licht alcoholische drank, frisdrank en aanverwante zaken voor onderdeel X (voormalige unit Sport en Cultuur) - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering gemeente De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-03-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126,...
Lees verder

AI 2019-0098 Fietsplatfrom voor kennisdeling, innovatie en experiment voor de Amsterdamse Regio - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kolkenzuiger - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-04-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341 |...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichtingsinstallatie en het uitvoeren van verlichtingsplannen in de gemeente Venray - Gemeente Venray
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-04-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Levering autowrakken - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Cultuur Technisch Onderhoud DPO - Ministerie van Defensie - Defensie Pijpleiding Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Opslag verwijderen PAS 2019-2021 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Controller - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Energietransitie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst sportbeha's en panty's - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laser-based particle size measurements using Dynamic Light Scattering (DLS) and zetapotential measurements - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Microscopen
Lees verder

Transmission electron microscope (TEM/STEM) - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Levering elektrotechnische materialen - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jeugdprofessional Extra - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Consulent schuldhulpverlening (2) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Market entry studies for CBI in developing countries - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-11-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Consulent schuldhulpverlening (1) - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering van huisstijldrukwerk, promotioneel drukwerk en toetspapier. - Helicon Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Tetanus-diphtheria-pertussis (-polio) vaccines 2019 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Metaalzouten en overige chemicaliën - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvaldienstverlening Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Printen, couverteren en verzendklaar maken van post - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Applicatie leerplicht-, RMC administratie en leerlingenvervoer - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Buitengroenvoorzieningen en buitenterreinen - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding gallium-68 generator t.b.v. Radboudumc - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Asbestsanering Museum Boijmans Van Beuningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Verwijderen van asbest
Lees verder

Power BI Ontwikkelaar - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding Circulair tapijt - Gemeente Meppel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - BI Testtooling 2017 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-08-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Noodstroomvoorzieningen (onderhoud noodstroomaggregaten + onderhoud en aanschaf statische no breaks) - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bedrijfsafval (Rapid Impact Contracting) - Gemeente Zwolle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten op het gebied van...
Lees verder

Beheerder Geo-informatie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Consultation Variable Temperature STM System - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

11.2019 projectmanager laboratoriumveiligheid - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Print-, kopieer- en scanfaciliteiten Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

N844 Malden - Nijmegen, asfaltonderhoud en vervangen riolering - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Moerenburg, onderhoudscontract 2020-2021 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31146587: ZN-B Vaarwegen, onderhoud kunstwerken en realisatie Brug 1 Zuid Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-10-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rioolrenovatie Prins Hendriklaan met bijkomende werkzaamheden - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reseller Devices (diensten en levering hardware ( tablets, laptops en notebooks) - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigen rioolgemalen - Gemeente Vlaardingen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering PMD-zakken - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

20113-80 Gooiseweg fase 3 (aanleg groenvoorzieningen) - Provincie Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud werktuigkundige installaties > 100 kw - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-01-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Onkruidbeheersing en vegen verharding 2019-2022 - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Poolcontract inhuur medewerkers team afvalinzameling - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND...
Lees verder

Stoelmassages - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-08913-19: Rioolvervanging Architectenbuurt Samuel Esmeijerplein (F1) - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Overbetuwe 2019-2022 - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Niet Openbare Aanbesteding Architectonische dienstverlening - MBO Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Revitalisering Segbroek College Goudsbloemlaan en Klaverstraat Den Haag - Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure:...
Lees verder

Total Engineering zwembad De Slag Hoornseveld - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Real Time Spectrum Analyzer - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Cyclich onderhoud bomen SED organisatie - SED Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Deurwaardersdiensten - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Gevaarsidentificatiemeters - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Contractnummer GOL.01.02.RE (Oostelijke Langstraat A59 tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk) - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktselectieprocedure Lloydpier Blok D - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inspectie, keuring en onderhoud van blusmiddelen en noodverlichting - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw duurzaam schoolgebouw ‘Over Betuwe College’ te Elst - Scholengroep Over- en Midden-Betuwe/Over Betuwe College - De Heister
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Office en systeemsoftware - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering van ondergrondse containers inclusief plaatsing, onderhoudscontract en levering van toegangscontrolesystemen - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst datacenter- en werkplekapparatuur - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering van betonproducten - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Implementatie, ontwikkeling en beheer GIS-platform - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder