woensdag 15 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Dienstverlening en Levering van Circulair (Kantoor)meubilair - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Helicopter Mountain Flying courses - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Campus Lelystad, Bouw - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-02-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31137336: Het engineeren, leveren en plaatsen van bewegwijzering, incl. bijkomende werkzaamheden, voor wegbeheerders binnen Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-10-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Dagelijks beheer Fietsen Depot - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0192 Marktconsultatie Leuningen bruggen Vijzelstraat - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reinigen kolken en lijnafwatering gemeente Berkelland 2019 - Gemeente Berkelland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-05-2019 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst medische- en technische gassen KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Digitale pathologie oplossing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Monitoring Energieagenda 2030 en RES-en Brabant - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Midofficesuite gemeente Middelburg - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-11-2018 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Bomen en Heesters - Gemeente Dordrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Juridisch Adviseur Handhaving - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31132026: RECTIFICATIE vervanging kades Merwedekanaal Utrecht en Nieuwegein - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-09-2018 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van trapliften. - Gemeente Noordoostpolder
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Drupal specialist - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Berm en slootonderhoud 2019 - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Distributed Temperature and Strain Sensing system - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31131513/31136170: groot variabel onderhoud wegen en kunstwerken RWS WNN 2019-2020 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-10-2018 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Niet Openbare Aanbesteding Architectonische dienstverlening - MBO Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gebruik Groslijsten gemeente Oude IJsselstreek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 31-05-2023 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Slootonderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10800000108 - JustID - EBV Integratiespecialist - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Netwerk Infrastructuur - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Netwerkinfrastructuur
Lees verder

KIE-AFD Afdrukvoorziening (2019) - Coƶperatie KIEN UA
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervangen Theater- en Bioscoopstoelen - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam Katwijk, selecteren best passende bouwprocespartner voor Reconstructie Zeeweg (oost)-Koningin Julianalaan en aanleg Fietstunnel - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bouwteam Katwijk, selecteren best passende bouwprocespartner voor Reconstructie Biltlaan en Julianabrug - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europees niet-openbare aanbesteding serviceprovider zonnepanelenproject 'Zon op je dak' - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Challenge Fund Manager - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging vrijwillige transparantie Geo-software - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bewegwijzering en Signing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

EUOA aanschaf rollpackers/roll-overs - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

A0-reclame - Gemeente Hilversum
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Inhuur Trainingsacteurs - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Artistieke diensten
Lees verder

Intern projectleider implementatie toezichthoudersapplicatie - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Financieel systeem - Stichting BVE Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

aanbesteding photo multiplier tube - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Schoonmaak 2019 - NOS
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31117516: A27/A12 Ring Utrecht - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Levering Schoonmaakartikelen WerkSaam WF - WerkSaam Westfriesland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer en exploitatie De Cour en Plexat - Gemeente Drimmelen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankopen oilbooms - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering, installatie en onderhoud parkeerautomaten - Gemeente Oss
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AWS Zwanenburg - Realisatie AWTG (DIG-10369) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-05-2019...
Lees verder

Duurzame Elektriciteit & Aardgas - Gemeente Delft
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Beveiliging - Europese School Bergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Reinigen Haagse markt - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

End User Hardware - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integrale arbodienstverlening - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Mobility as a Service Platform - GVB Holding N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werktuigbouwkundig onderhoud gebouwen - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Burgerzakenmodulen - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-04-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dagelijks onderhoud Grootkeukenapparatuur en dieptereiniging - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Stedenbouwkundige- en Planologische advieswerkzaamheden - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Botswaarschuwingssyteem tram - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Overweg detectie en waarschuwingssysteem - RET N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Onderhandeling met...
Lees verder

Emissie inventarisatie - Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder