dinsdag 14 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Calamiteitenreiniging - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-02-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Digitale parkeervergunningen met klantloket - Gemeente Beverwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2019 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dataverbindingen - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanbesteding monitoring, beheer en onderhoud regionaal grondwatermeetnet, incl. datagarantie - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Woonrijp maken Legmeer-West fase 4-5-6 te Uithoorn - Gemeente Uithoorn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Sportveldverlichting - NV SRO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Brandverzekering Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalinzameling bedrijfsafval - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Integraal onderhoud openbare ruimte Onderdeel B Ridderkerk - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

31125136: Het ontwerpen en uitvoeren van Overnachtingsplaatsen Merwedes - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-04-2018 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding P&C appiclatie gemeente Edam-Volendam - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2018 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Online open innovatie platform - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Advertenties - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Postdiensten - Gemeente Groningen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Confocale omkeer microscoop - Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Vervoer op maat SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

1-W-20078-18: Hoogvliet, Tussenwater opvullen kruipruimtes - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drupal specialist - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

das, gegunde opdrachten Q2 2016 t/m 9 mei 2019 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Leverantie en plaatsing speeltoestellen 2.0 - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Kwaliteitsmetingen schoonmaakdienstverlening en dieptereiniging tbv ministerie van Defensie - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Selectie architect Nieuwbouw en hergebruik Markland College in Oudenbosch - Markland College Oudenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2018 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

EU Aanbesteding Architect Cambreur College Dongen - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-01-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Los Meubilair, Het Groene Woud - HZ / HZ University of Applied Sciences
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding Zonnepanelen - Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-05-2018 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Levering inclusief Onderhoud drie (3) Tankautospuiten - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inzameling en verwerking van tuin- en groenafval - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL...
Lees verder

Software reseller - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud sportparken Nieuwegein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

10500012141 Justid Programmadirecteur - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nationale aanbesteding bouwteam nieuwbouw IKC De Tol - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-10-2018 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

AI 2017-0340 Levering natuursteen voor openbare ruimte Houthaven - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

(maai)onderhoud Zeekust 2019-2022 - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31121508: Raamovereenkomst Integrale Veiligheid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-11-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Treasury en financieel advies - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Huisvuilinzameling Oostzaan - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31125935: juridische advisering en projectleiding van de grensoverschrijdende natuurprojecten Zwin en Hedwige- en Prosperpolders - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Sproeivoertuig Reek - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vertaaldiensten - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestrijding Invasieve Exoten Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Onderhoud en modificaties aan biogas systemen - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale Opera & Ballet Europese aanbesteding Leveringen voor nieuw te realiseren Zaal- en Toneelweergeefsysteem - Nationale Opera & Ballet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bedrijfsvoertuigen met opbouw - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31133006: Inrichten en exploiteren Centraal Meldpunt Vrachtwagenbergingen (CMV) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-12-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding dienstkleding - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Integraal Groenonderhoudscontract - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Request for Information "Innovative funding Truck Simulator category C" - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Stichting "Het Rijnlands Lyceum"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Adviesdiensten inzake netwerkinfrastructuur tbv het project "connectiviteit op stations" - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering Smartphones en toebehoren GU 1.0 - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud areaal NZK, zaaknummer 31084623: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2014 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

VBK- Verbetering boezemkade Schermer Fase 2 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-07-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Communicatieadvies- en uitvoering (Ea0073) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV: Reclame-...
Lees verder

16.014 Herstel kadeconstructies Het Dok 3e fase - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afeer - Raamovereenkomst levering schoonmaakmiddelen - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure:...
Lees verder

Gemeentelijk Verkeersmodel Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: | CPV: Dienstverlening op het gebied...
Lees verder

Maaien gazons Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Geertruidenberg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-03-2019 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europese openbare aanbesteding 'Levering van zes bedrijfswagens' - Gemeente Opsterland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Digitale hielprikkaart - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Audio Communicatie & Object VoIP Platform t.b.v. verkeerscentrales - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering, montage en installatie van Audiovisuele middelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2). - Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Voor- en Vroegschoolse Educatie en optioneel peuteropvang - Gemeente Hattem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Spoorsingel ingenieursdiensten - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Programmaondersteuning t.b.v. het Landelijk Actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van poederkool op 3 productie locaties in Zuid-Holland t.b.v. Dunea N.V. - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Verwerken en vermarkten van oud papier en karton Gemeente Deurne - Gemeente Deurne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

15367 - Directievoering en toezicht terreinwerkzaamheden/infrastructuur DC Zeist te Soesterberg - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

inhuur diverse tijdelijk personeel - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Implementatie nieuwe websites in CMS Kentico, inclusief hosting, technisch applicatiebeheer en doorontwikkeling - Christelijke Hogeschool Windesheim
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

5G in Mobility - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountancy diensten - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Huur materialen voor evenementen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding: iSHARE Adoptie & Beheer - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

De levering van 2 tractoren - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICT outsourcing dienstverlening helpdesk en werkplekautomatisering - AEB Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Automatic Meter Reading (AMR) Grootzakelijk - Vitens N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding: iSHARE Beheer & Adoptie - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties Da Vinci College te Dordrecht - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reproservice - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 13-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur personeel disciplineleider (DL) Waterveiligheid voor het project Tiel - Waardenburg - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Project-/Procesmanager Gastvrije Waaldijk (senior) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur/detachering Databeheerder (BGT-dataspecialist) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder