zaterdag 11 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Procedure sociale en andere specifieke diensten (SAS) voor de detachering van onderwijskundige capaciteit - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Botswaarschuwingssyteem tram - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Medisch microbiologische laboratoriumdiensten t.b.v. de VRK - Veiligheidsregio Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-01-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

1-W-13582-18: Bestratingswerkzaamheden in de gemeente Rotterdam, op afroep en naar behoefte. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: | Procedure: Openbaar | CPV:
Lees verder

Marktoriëntatie levering, hosting en (optioneel) beheer website Logistics Community Brabant (LCB) - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst onderzoeken Flora en Fauna - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie EDC Saas-oplossing - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Inrichting Kiekendieffoerageergebieden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Gaasafrastering
Lees verder

EU aanbesteding Audiovisuele middelen en Video Conferencing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AT/2019/07: Vervanging en Renovatie (VenR-opgave) Marktconsultatie / Dialoogsessie IR-branche - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur KCC / Frontoffice Burgerzaken - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-07-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. evenementen - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Karton Westrom - Westrom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verzekeringsmakelaar - Cedris
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-09346-19 De beste uitvoerder van (Re)-ïntegratie trajecten voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst speelplekken Hoorn 2019-2023 - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Doorstroomhuis Gascogne Thuis - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervoer Versis (basispunt 1 Beneden-Leeuwen en basispunt 4 Tiel) - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie NFU IT Hardware medische werkplek - VU medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur,...
Lees verder

Renovatie/ ombouw kunstgrasvelden 2019 - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-06-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Viviani, ICT Hardware - Viviani
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Medische advisering Participatie wet gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Best Value aanbesteding geautomatiseerd en beveiligd beheer van accounts met bevoorrechte toegang (Privileged Access Management) - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vernieuwbouw Annie MG Schmidtschool - Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-05-2019...
Lees verder

Wagenparkbeheer Omroep West - Stichting Regionale Omroep West
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan woningen in Rotterdam in het kader van een bestuursdwang aanschrijving (uitvoering van gemeentewege, Bouw- en Woningtoezicht). - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie personeels- en salarisadministratiepakket en eventueel financiële administratie - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Stichting Hanzehogeschool Groningen - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Nationale niet-openbare aanbesteding sloop en nieuwbouw AMG Schmidtschool - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 05-06-2019...
Lees verder

Beoordeling van inkoopexpertise bij buitenlandse aanbestedingen in het kader van D2B, DRIVE en ORIO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior inkoper - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Horeca inrichting Kooklokalen - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414, NEDERLAND...
Lees verder

Maatwerk Digitale leervormen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

Europese aanbesteding Leermiddelen - Samenwerkende VO Scholen - Montessori College locatie Kwakkenbergweg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering en implementatie hot cells - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-05-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-15976-18 De beste dienstverlener voor hosting en beheer van Oracle bedrijfssystemen voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie beheer Sitecore, SharePoint, Office365 en appontwikkeling - Vitens N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

AT-2019-07: Marktverkenning InnovA58 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-08-2019 | Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Renovatie Multi Functionele Accommodatie (MFA) Voorn (Gemeente Utrecht) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-05-2019...
Lees verder

Aanbesteding werkzaamheden "Matchmaker" Internationaal Netwerkbureau - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-05-2019 | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA ERP Systeem Landstede Groep - Landstede
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst aanleg, beheer en onderhoud Zonnevelden - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reprografische dienstverlening - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het afvoeren en verwerken van klein chemisch afval - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Instandhouding Rekencentrumhardware SVB - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Maaien oevers Beatrixkanaal" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

DAS Inhuur facilitair projectleiders verhuizingen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Adviseur organisatie verandering, afdeling WSPR - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Instelling DAS levering & onderhoud LC-, GC- en MS-systemen - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Bouwen en leveren van een peilvaartuig - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Renovatie gemaal Halfweg - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding: iSHARE Adoptie & Beheer - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Onderzoeksdiensten RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de realisatie Zonnepark Leemdijk ten behoeve van gemeente Midden-Drenthe - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Beheer Kindcentra Rosmalen - Stichting Beheer Kindcentra
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, implementatie en beheer IT oplossing SWB Midden Twente - SWB Midden Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder