vrijdag 10 mei 2019

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Maaien gazons, ruig gras en trambaan stadsdelen Centrum, Segbroek en Scheveningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

VP080.19502-3 Parkeerlanschap Quackstrand - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

VP080.19502-4 Zandsuppletie Quackstrand - Recreatieschap Voorne-Putten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Renovatie Verkeersregelinstallatie VRI 17 Molenstraat-Nieuwe Hescheweg - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Qualification Procedure - Line Stringing and Overhead Line Construction - TenneT TSO
Type publicatie: Erkenningsregeling - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bovengrondse...
Lees verder

Hulp bij het huishouden Meierij - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Stichting Groninger Forum - Levering Elektriciteit 2019 e.v. - Stichting Groninger Forum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Elektriciteit
Lees verder

Collegevervoer - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

SOC and SIEM managed services (EU-263) - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Herinrichting zuidelijk stationsgebied - Gemeente Gouda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND NL |...
Lees verder

ENOA Raamovereenkomst civieltechnische ingenieursdiensten - gemeenten Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Putten, Oldebroek en Zeewolde - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Reinigingsbedrijf Midden Nederland - Europees openbare aanbesteding verwerking ferro- en non-ferro metalen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigingsbedrijf Midden Nederland - Europees openbare aanbesteding verwerking ferro- en non-ferro metalen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Online open innovatie platform - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Validatie Teruggaaf BTW - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Afvalinzameling bedrijfsafval - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

10100030581 - BD/VWS - Quality Assurance Officer - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Nieuwbouw Automotive te Helmond - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwwerkzaamheden
Lees verder

Coördinatie plan circulair inkopen zorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Geodetische werkzaamheden - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software voor Plagiaatcontrole / Plagiarism detection software - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Elementenonderhoud, nieuwe aanleg en reconstructies - Gemeente Hoorn
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2019...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Autoclassificatie service - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

IT Security Monitoring - Onderzoeksraad voor Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging van de Engewormerbrug - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2019...
Lees verder

Feasibility study for dredging in Ghana - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kantoormeubilair & Inrichting werkcafé/bestuursruimte - Gemeente Langedijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-04-2019 | Plaats van uitvoering: Alkmaar en omgeving NL328,...
Lees verder

Indicatiestelling hoog PKB Valys vervoer - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Museum Projects - Stichting Erfgoed Gelderland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

BRM & WRM Schuytgraaf - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Het leveren van een kolkenzuiger t.b.v. de gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs - CBO Meilân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-12-2099 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126 | Procedure:...
Lees verder

17087153 - Inhuur planner en engineer Project ELOT F-16 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Software reseller - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-06-2019 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Gevelrenovatie + - provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-L-90082-18 Leveren en aanbrengen sportvoorzieningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

17115172 - Inhuur technicus DVOW projecten AASLT en ATTV - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Keuren en onderhouden repressief materieel en materiaal Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Grootschalige armatuurvervanging Gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie "Tooling doelgerichte digitale regelgeving en aansluitvoorziening op het DSO". - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Inhuur verkeersregelaars ten behoeve van gemeente Maastricht - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding: Disruptive supply chain management game - Stichting Connekt
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering en installatie van zonnestroominstallaties - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Leasedienst wagenpark IBN - Geel en Grijs kenteken - IBN Kader B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Corporate en Visual Identity - ROC van Amsterdam, VOvA en ROC van Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

RFI Tesla- M (TEStLAneAnalysis Mobile) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onkruidbeheer op verharding - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Energie - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Contract Lifecycle Management - Wageningen University & Research
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Ademlucht Totaal VNOG - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 1 VNA - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-07-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Centrale Archivering voor Medische Informatie Objecten (CAMIO), perceel 2 Viewer - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reconstructie Openbare Verlichting Edam-Zuid - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Creatieve Communicatie Gemeente Arnhem en De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Bouwteam - Stichting Saamscholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-05-2019...
Lees verder

Snelfietsroute Waalwijk – Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-07-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Strategisch adviseur Regie op eigen gegevens - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

IT Research Dienstverlening. - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Datacenterdiensten en virtuele werkplekken - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Web based beheerprogramma voor Afvalservice Breda - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 09-05-2019 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder