woensdag 22 mei 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over ouderen in het aardbevingsgebied

Beantwoording Kamervragen over ouderen in het aardbevingsgebied
Antwoorden van minister Wiebes op de Kamervragen over ouderen in het aardbevingsgebied.
Lees verder

Kamervragen over de waardedaling van woningen door windparken
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de miljoenen waardedaling van huizen door windparken.
Lees verder

Kamerbrief over motie van van Ojik en Sjoerdsma over diversificatie van import van gas
Minister Wiebes biedt een reactie namens Minister Blok, op de motie van Oijck en Sjoerdsma over voorwaardenscheppende rol van de Nederlandse overheid in de diversificatie van de import van gas.
Lees verder

Kamerbrief over voortgangsrapportage Techniekpact 2019
Staatssecretaris Keijzer stuurt, namens minister Van Engelshoven, minister Slob en minister Koolmees, de Voortgangsrapportage 2019 van het Techniekpact.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over (bij)stook biomassa
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bijstoken van biomassa in kolencentrales.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over gaswinning zonder proefboring
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Opnieuw toestemming voor gaswinning zonder proefboring'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over OJCS-Raad 22-23 mei 2019
Minister Slob reageert op vragen over de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS-Raad) op 22 en 23 mei 2019. Meer specifiek gaan de vragen over de Europese verordening over geoblocking.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over schade door afsluiten gasput
Minister Wiebes beantwoordt vragen over schade aan woningen door het afsluiten van een lekkende gasput in Monster.
Lees verder

Kamerbrief over vervolg Agrarische Tafel
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de opvolging van de aanbevelingen van de Agrarische Tafel.
Lees verder