woensdag 15 mei 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief kabinetspositie over Europese concurrentiekracht

Aanbiedingsbrief kabinetspositie over Europese concurrentiekracht
Minister Wiebes (EZK) biedt, mede namens minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de kabinetspositie over Europese concurrentiekracht aan. Dit stuk gaat in op de vraag hoe de Europese Unie (EU) moet omgaan met het principe van open markten in een tijd van snelle technologische ontwikkelingen en verschuivende machtsverhoudingen, ook met het oog op het borgen van de (economische) veiligheid.
Lees verder

Kamerbrief over Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht
Minister Wiebes (EZK) en minister Kaag (BZ) sturen de Tweede Kamer een brief over de kabinetspositie Europese Concurrentiekracht.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en Vroegefasefinanciering
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over de verlenging subsidiemodules Innovatiekredieten, SEED Capital en Vroegefasefinanciering.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de bijdragen van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de bijdragen van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie.
Lees verder

Kamerbrief over Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage
Minister Wiebes en Minister Kaag sturen een kamerbrief over monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2019 en de Derde SDG Rapportage.
Lees verder

Antwoord op kamervragen over het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee
Minister Wiebes beantwoordt vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) over (het ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op bericht 'Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen'
Minister Wiebes biedt zijn reactie, naar aanleiding van de vragen van de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat, over het bericht 'Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen.'
Lees verder

Kamerbrief over maatregelen naar aanleiding van proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de maatregelen naar aanleiding van proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling.
Lees verder