maandag 13 mei 2019

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Uitstelbrief verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer BUZA) een uitstelbrief over de verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'Chinese spionnen stelen kostbare bedrijfsgeheimen van ASML'
Minister Wiebes schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. De Kamerleden stelden vragen over het bericht 'Chinese spionnen stelen kostbare bedrijfsgeheimen van ASML'.
Lees verder

Uitselbrief Kamervragen over een nieuw onderzoek naar de impact van de ongekende veranderingen rond de Noordpool
Minister Wiebes schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Van Raan (PvdD) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termij. Het Kamerlid stelde vragen over een nieuw onderzoek naar de impact van de ongekende veranderingen rond de Noordpool.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over zorgen MKB rondom klimaattafels
Minister Wiebes (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Schimmigheid klimaattafels baart MKB zorgen' later komen dan gebruikelijk.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen verduurzaming scholen
Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen over het bericht 'Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen' niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over uitvoering motie-Van Hattem
Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de uitvoering van de motie-Van Hattem. Deze motie roept de regering op om alle verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en alle verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad openbaar te maken.
Lees verder

Kamerbrief actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de actuele CBS-cijfers met betrekking tot de handel met het Verenigd Koninkrijk.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over betaaltermijnen mkb
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen van het Kamerlid Wörsdörfer (VVD) over het bericht 'MKB-Nederland wil wettelijke betaaltermijn voor 'groot aan klein' naar 30 dagen' en van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) over het artikel 'MKB-Nederland: Grote bedrijven betalen facturen nog steeds te laat'.
Lees verder

Kamerbrief over deelname EU-raadplegingen
Minister Wiebes geeft toelichting aan de Tweede Kamer op vier EU raadplegingen.
Lees verder