dinsdag 14 mei 2019

Kabinet stelt 25 missies vast voor het topsectoren- en innovatiebeleid

VNO-NCW
Kabinet stelt 25 missies vast voor het topsectoren- en innovatiebeleid
Het kabinet heeft samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de negen topsectoren 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen de maatschappelijke thema's energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg en veiligheid. Economie &...
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Productie industrie krimpt
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari produceerde de industrie nagenoeg evenveel als een jaar eerder. Economie & onderwijs
Lees verder

Europese Commissie voorspelt kleinere maar stabiele economische groei
De Europese Commissie voorspelt een lichte groei van de Europese economie. Tegelijkertijd waarschuwt zij voor de potentiƫle interne en externe gevaren die de economische groei kunnen bedreigen. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Meld je aan voor Kroon op het Werk 2019 voor duurzame inzetbaarheid
Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) reikt op 26 september voor de achttiende keer de Kroon op het Werk uit. Dat is een prijs voor werkgevers met een succesvolle en effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid. Sociale zaken
Lees verder

Negen van tien textielbedrijven zijn goed bezig met duurzame afspraken
86 procent van de deelnemende merken aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is goed op weg om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Dat staat in de jaarrapportage die het convenant heeft gepubliceerd. Sociale zaken
Lees verder

Consultatie over vervroegde invoering Europese emissie-eisen kachels
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor over het ecologisch ontwerp voor (pellet)kachels. Het ontwerpbesluit bepaalt dat de Europese emissie-eisen niet pas in 2022, maar al in 2020 in Nederland van toepassing worden op nieuwe (pellet)kachels. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over regeling om beschermd Antarctica te betreden
De ministeries van Infrastructuur en Landbouw bereiden de regeling Antarctische Speciaal Beschermde Gebieden (ASPA) voor, waarmee verantwoordelijke bewindspersonen gebieden kunnen aanwijzen waarvoor het algemene betredingsverbod van Antarctica niet geldt. Milieu & ruimte
Lees verder

Havenbedrijf Amsterdam hoeft woningbouw niet te accepteren
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam vernietigd. Milieu & ruimte
Lees verder