woensdag 15 mei 2019

Individueel keuzebudget kan nadelig uitpakken

Individueel keuzebudget kan nadelig uitpakken
Uitkeringsinstantie UWV vindt dat werkgevers hun werknemers moeten waarschuwen voor de mogelijke nadelige gevolgen van het individueel keuzebudget (IKB). Wie gebruik maakt van het IKB loopt het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
Lees verder

Inzetbaarheid oudere werknemer geeft werkgever kopzorgen
Werkgevers maken zich zorgen over de verhoogde AOW-leeftijd. Zij verwachten problemen door beperkte inzetbaarheid van mensen met gezondheidsproblemen en voorzien dat werknemers het lichamelijk niet volhouden om door te werken tot de AOW-leeftijd. Het goede nieuws is dat die zorgen zich uiten in meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid.
Lees verder

Het GROTE Gesprekkenboek
Het GROTE gesprekkenboek geeft u do's & don'ts, tips en ervaringen van leidinggevenden, HR-professionals en consultants, zodat u het beste gesprek voert.
Lees verder

Toolkit voor candidate persona's
In onze talentgedreven economie zoekt toptalent op een andere manier naar werk dan vroeger. Veel werkgevers hebben nog steeds het idee dat ze simpelweg een vacature kunnen plaatsen en dat de juiste kandidaten hier dan vanzelf op afkomen.
Lees verder

Hoe kunt u werknemers met kanker het beste tot steun zijn?
Kanker. Het is een diagnose waar veel werknemers mee te maken krijgen. Natuurlijk proberen leidinggevenden hen zoveel mogelijk te steunen, maar wat is eigenlijk de beste aanpak?
Lees verder

Best practice: verzuimpercentage van 0,88%
Van alle bedrijfstakken kende de schoonmaaksector in 2018 het hoogste percentage ziekteverzuim: 5,9% volgens cijfers van het CBS. Met een verzuim van slechts 0,88% laat Schoonzorg zien dat het ook anders kan.
Lees verder

Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen
Minder dan een op de tien werkgevers heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst. Het kabinet wil dat meer mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen werk krijgen en wil daarvoor de wet aanpassen. Belanghebbenden kunnen via internet reageren op de voorgestelde wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet.
Lees verder

Focus op de growth mindset om leren te stimuleren
Digitalisering en robotisering zorgen voor veel veranderingen in ons leven. Dat biedt nieuwe kansen voor werknemers. Iedereen is het erover eens dat dat van mensen vraagt om serieus werk te maken van leren. Organisaties kunnen daarbij helpen door de focus te leggen op de growth mindset.
Lees verder

Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst
Een stageovereenkomst wordt door de werkgever aangegaan met een stagiair die als leerling van een onderwijsinstelling praktijkervaring moet of wil opdoen.
Lees verder

Inspectie: werkgever speelt vaker vals
Werkgevers die door de bloeiende economie niet aan voldoende arbeidskrachten kunnen komen, zijn soms geneigd om het niet al te nauw te nemen met de regels. Het gevolg is dat de Inspectie SZW meer misstanden ziet: mensen die niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen, schijnconstructies en onderbetaling nemen toe.
Lees verder

Inschakeling uitzendkrachten: welke uitzendbureaus en welke beloning?
Kampt een bedrijf met bezettingsproblemen, dan kan het contact opnemen met een uitzendbureau. Het bedrijf geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het soort werk dat verricht moet gaan worden. Het uitzendbureau gaat dan op zoek naar geschikte uitzendkrachten.
Lees verder

Een goede leider is een mild mens
Leiderschap is persoonlijk, maar gaat niet over jezelf, zegt Jesse Segers, hoogleraar Leiderschap aan de Universiteit van Antwerpen. "Het gaat over het collectief waar je bij hoort, en dat als geheel goed leiderschap laat zien. Wie anderen en ook zichzelf met mildheid kan bekijken, is hard op weg een goede leider te worden."
Lees verder