maandag 13 mei 2019

Handelsmissie om agrifoodmarkt in Jordanië en Libanon te verkennen

Handelsmissie om agrifoodmarkt in Jordanië en Libanon te verkennen
Ondernemers die zaken willen doen, samen willen werken of contacten willen leggen met Jordaanse of Libanese bedrijven en de lokale markt willen verkennen, kunnen van 29 juni tot en met 3 juli mee met de handelsmissie naar Jordanië en Libanon. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Wetsherziening moet emissiereducties bevorderen
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ingediend om de Wet milieubeheer te wijzigen, om zo de Europese richtlijn te kunnen implementeren die kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen moet bevorderen. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over regeling om beschermd Antarctica te betreden
De ministeries van Infrastructuur en Landbouw bereiden de regeling Antarctische Speciaal Beschermde Gebieden (ASPA) voor, waarmee verantwoordelijke bewindspersonen gebieden kunnen aanwijzen waarvoor het algemene betredingsverbod van Antarctica niet geldt. Milieu & ruimte
Lees verder

Havenbedrijf Amsterdam hoeft woningbouw niet te accepteren
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam vernietigd. Milieu & ruimte
Lees verder