donderdag 16 mei 2019

Australia & New Zealand Business Dialogue

Australia & New Zealand Business Dialogue

Exporteert u al goederen of diensten naar Australië en/of Nieuw-Zeeland? Of wilt u zich oriënteren en meer weten over nieuwe ontwikkelingen op deze markten? Kom dan naar de Australia & New Zealand Business Dialogue 'Exploring the economic potential', op 19 juni in Den Haag.

Nederlandse ondernemers en de Australische en Nieuw-Zeelandse markt hebben elkaar veel te bieden. In beide landen wordt momenteel aanzienlijk geïnvesteerd in belangrijke thema's als agrofood, tuinbouw, smart cities, logistiek, infrastructuurontwikkeling en water.

Lees verder

Aanvragen importrecht GATT bevroren rundvlees

Nieuwsbericht 19.039 - Met nieuwsbericht 19.036 hebben wij u gevraagd om bewijzen in te dienen voor het invoertariefcontingent nummer 09.4003, GATT bevroren rundvlees van verordening (EG) nr.

Lees verder

Seminar Green Cities in China

Snelle verstedelijking in China heeft gevolgen voor de aanlevering van voedsel, het voeden van inwoners, het watermanagement en het verduurzamen van Chinese steden. Bent u geïnteresseerd in uw mogelijkheden? Kom op 11 juni naar het seminar over groene steden in China.

Meer dan 50% van de Chinese bevolking leeft in steden, in 2030 zal dit 70% zijn. Door de toenemende mate van globalisering en verstedelijking zijn de afstanden tussen productielocaties en plaatsen waar geconsumeerd wordt, toegenomen.

Lees verder

Duurzame kantoorrenovaties goed te doen
Energielabel C-metropolitan

Vanaf 2023 moeten alle kantoorpanden van meer dan 100m2 in Nederland minimaal energielabel C hebben.

Lees verder

Informatiebijeenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Kom op 14 juni in Utrecht naar de informatiebijeenkomst over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Deze agenda wil mogelijk maken dat iedereen in de toekomst elektrisch kan rijden en dat er een goede laadinfrasctuctuur is.

Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's zero emissie zijn. In het Ontwerp Klimaatakkoord staan maatregelen om CO2-reductie te bereiken. En om de overgang naar emissievrij vorm te geven.

Lees verder