woensdag 17 april 2019

Zes aanbevelingen voor een privacybeleid

Zes aanbevelingen voor een privacybeleid
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet organisaties zes aanbevelingen om hun privacybeleid goed in te richten. De AP doet dit na een controle van het gegevensbeschermingsbeleid (privacybeleid) van organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken over gezondheid en politieke voorkeur. Uit het verkennende onderzoek kwam een wisselend beeld naar voren. Inhoudelijk waren de documenten van de politieke partijen beter in orde dan die van de zorginstellingen. In de aard en omvang van de documenten zag de AP grote verschillen.
Lees verder

Guidelines over grondslag overeenkomst open voor consultatie
De European Data Protection Board (EDPB) heeft guidelines opgesteld over de wettelijke grondslag 'noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst'. De guidelines gaan specifiek in op de toepassing van deze grondslag bij het verlenen van online diensten. De (Engelstalige) guidelines staan nu open voor feedback.
Lees verder