dinsdag 16 april 2019

Utrecht start grootschalige proef met deelfietsen

VNO-NCW
Utrecht start grootschalige proef met deelfietsen
Hoe draagt de deelfiets in Utrecht bij aan een gezonde en bereikbare stad? Milieu & ruimte
Lees verder

E-factureren is vanaf 18 april verplicht voor overheden
Overheidsorganisaties moeten per 18 april elektronische facturen in Europees formaat kunnen ontvangen en verwerken. Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

Nederlands onderwijs is van hoog niveau, maar staat onder druk
Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau. Jongeren komen makkelijk aan een baan en de kansenongelijkheid lijkt niet langer groter te worden. Economie & onderwijs
Lees verder

SER vindt kabinetsaanpak van laaggeletterdheid niet voldoende
Het kabinet heeft in maart plannen gepresenteerd om laaggeletterdheid aan te pakken, maar ziet de urgentie van dit probleem niet voldoende. Economie & onderwijs
Lees verder

Mensen met een arbeidsbeperking krijgen meer kansen bij de overheid
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken hebben een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Economie & onderwijs
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Omzet detailhandel omhoog
De detailhandel heeft in februari 4,3 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Economie & onderwijs
Lees verder

Crisis- en herstelwet helpt bouwplan Soesterberg-Noord
In Soest heeft de Crisis- en herstelwet (Chw) ervoor gezorgd dat er woningen kunnen worden gebouwd op een terrein waren ook bedrijven zijn gehuisvest die geluidoverlast veroorzaakten. Milieu & ruimte
Lees verder

Gemeenten experimenteren met 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'
De achttiende tranche van de Crisis- en Herstelwet (Chw) is onlangs in het Staatsblad gepubliceerd. Via de Chw kunnen overheden nu al gebruik maken van enkele mogelijkheden uit de Omgevingswet. Milieu & ruimte
Lees verder

Drie afwegingsprincipes NOVI moeten helpen bij beschermen landschap
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de langetermijnvisie van het Rijk op de leefomgeving, komen drie afwegingsprincipes om ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, maar tegelijkertijd landschappelijke kwaliteiten te kunnen beschermen. Milieu & ruimte
Lees verder

Kabinet deelt zorgen over achteruitgang biodiversiteit
In antwoord op Kamervragen hebben de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Schouten (Landbouw) geantwoord de zorgen te delen dat van bloemen, insecten, vogels, bomen in het landelijk gebied, heggen en houtwallen verdwijnen. Milieu & ruimte
Lees verder

Nederland en Duitsland versterken samen de spoorgoederensector
Nederland en Duitsland trekken samen op om het spoorgoederenvervoer nog aantrekkelijker en efficiƫnter te maken. Sociale zaken
Lees verder

Internetconsultatie over actualiseren regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt een internetconsultatie over een wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Milieu & ruimte
Lees verder

Kabinet: Zorg voor landschap is belangrijk
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en minister Schouten (Landbouw) vinden de zorg voor het landschap belangrijk. Milieu & ruimte
Lees verder

Nederland moet zich voorbereiden op drogere zomers
De droge zomer van vorig jaar heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. Milieu & ruimte
Lees verder

Europese Commissie: Energie-unie is 'voltooid'
De energie-unie, het Europese energienetwerk dat consumenten en bedrijven moet voorzien van veilige, duurzame en betaalbare energie, heeft tot dusver veel bereikt. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

SER pleit voor meer vrouwen in top bedrijven
Het bedrijfsleven moet meer vrouwen in topposities benoemen. Die oproep doet Mariƫtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), aan bestuurders in het kader van een advies dat de SER voorbereidt over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Sociale zaken
Lees verder

Dutch Business Summit on Refugees helpt vluchtelingen
Opleidingstrajecten, 3500 banen, hulpprogramma's met uitzicht op betaald werk, het starten van een eigen onderneming of in vluchtelingenkampen toegang krijgen tot betere leefomstandigheden. Sociale zaken
Lees verder